Gå til innhold

7 I nærheten av dette stedet lå det et gods som var eid av den fremste mannen på øya, han het Publius. Han tok vennlig imot oss som sine gjester i tre dager.

Leseplan om kjærligheten

Oppdag kjærligheten (Illustrasjon: Ragnhild Hasselgård Morland).
Oppdag kjærligheten (Illustrasjon: Ragnhild Hasselgård Morland)

Dag 1: Kjærligheten er vakker

Den poetiske boka Høysangen i Det gamle testamentet setter ord på kjærligheten mellom to som elsker hverandre. Her finner vi det tydeligste språket som Bibelen har for å beskrive kjærligheten mellom to mennesker. Vi ser at Bibelen ikke bare verdsetter kjærligheten som en følelse. Den har også sterke ord for å beskrive den fysiske tiltrekningen, og det brukes tydelige ord om den. I den nyeste bibeloversettelsen er dialogen mellom de elskende tydeliggjort ved å sette inn «Han» og «Hun». Slik blir det lettere for moderne lesere å lese teksten som et kjærlighetsdrama. Gjennom to tusen års kirkehistorie har Høysangen ofte blitt lest som en billedlig framstilling av kjærligheten mellom Jesus og den som tror på ham: Begge skildrer hvor vakker den andre er. Men den mest opprinnelige tolkningen er ganske enkelt: Kjærligheten mellom de elskende er vakker. Den er både dyp og sterk. Ja, «kjærligheten er sterk som døden», avslutter Høysangen (Høys 8,6–7).

Dag 2: Kjærligheten er fra Gud

I en samtale med de religiøse lederne i samtiden siterer Jesus den trosbekjennelsen han lærte som barn. Den står i Femte Mosebok (5 Mos 6,4-9). I denne bekjennelsen beskrives forholdet til Gud med verbet «å elske». En kunne ha brukt andre ord, som «adlyde» eller «tjene». Men ordene om å elske viser oss en Gud som ønsker at menneskene skal velge selv. At relasjonen mellom Gud og mennesker skal være kjærlighet er et av de sterkeste kjennetegnene ved den kristne troen. Troen er ikke blind lydighet, men et frivillig valg om å gå inn i en relasjon til Gud. Når Jesus siterer disse ordene, legger han til et annet bud fra Det gamle testamente: budet om å elske sin neste (3 Mos 19,18). Ordet neste betyr medmenneske. Alle mennesker, både kjente og ukjente, er regnet med i ordet neste. Disse ordene fra Jesus om kjærligheten blir kalt for det dobbelte kjærlighetsbudet. Denne dobbeltheten – at forholdet til både Gud og mennesker være preget av kjærlighet – er kristendom i et nøtteskall.

Dag 3: Kjærlighet til alle mennesker

Verdenshistoriens mest berømte tale er Bergprekenen. Her deler Jesus sin visjon for menneskelivet. Visjonen skildrer ikke bare en lett forbedret utgave av livet slik vi kjenner det i dag. Den beskriver det fullkomne livet, det som først blir fullbyrdet i Guds rike, men som vi stadig strekker oss etter. Talen er blitt kalt for «Guds rikes grunnlov». Her tar Jesus opp et motiv fra Det gamle testamentet og skjerper det: Også i Mosebøkene kunne en tale om å elske andre enn sine aller nærmeste: «Dere skal elske innflytterne, for dere var selv innflyttere i Egypt» (5 Mos 10,19). Men Jesus utvider perspektivet til å omfatte alle. Livet handler ikke lenger bare om å elske vennene og slektningene våre. Til og med fiendene er regnet med. De færreste vil i dag si at de har fiender. Men mange har noen de misliker, noen som gjør livet vanskelig for dem, noen som de ikke kan tilgi. Også disse menneskene er regnet med når Jesus snakker om kjærlighet. Slik utfordrer kjærligheten oss til å strekke ut en hånd.

Dag 4: Guds kjærlighet til menneskene

Et av de mest kjente versene i Bibelen er Johannes 3,16. Her får vi lytte til en nattlig samtale mellom Jesus og en høytstående leder i folket. I denne samtalen kommer Jesus med det sterkeste uttrykket vi finner i hele Bibelen for Guds kjærlighet til menneskene. Her brukes ikke bare verbet «elske», men også en setning som forteller hvordan Gud har elsket menneskene: «Han ga sin Sønn». Vi som leser setningen i lyset fra påskedramaet, forstår hva ordene viser til: Jesu død på korset på Golgata. I koblingen av ordene «elsket» og «ga» ligger det en dyp visshet om at den sanne kjærligheten har et element av offer i seg. Kjærligheten er mer enn en følelse. På sitt beste blir den til en oppofrende handling, gjort i kjærlighet til den som en elsker. Slik er Guds kjærlighet til menneskene. Og slik skal også vår kjærlighet til andre være, står det i de senere bøkene i Det nye testamente: «Hva kjærlighet er, har vi lært av at Jesus ga sitt liv for oss. Så skylder også vi å gi vårt liv for våre søsken» (1 Joh 3,16).

Dag 5: Kjærlighetens høysang

På 50-tallet e.Kr. skrev apostelen Paulus noen ord om kjærligheten som har blitt stående som noen av de vakreste i hele Bibelen. Kapittel 13 i Første Korinterbrev blir kalt for «kjærlighetens høysang». Her blir kjærligheten skildret med ord som mennesker til alle tider har opplevd som allmenngyldige. Og det aller mest sentrale leddet i høysangen blir sagt å være i vers 5, i ordene: «… søker ikke sitt eget». Her løper alle ordene i Bibelen om hva kjærlighet er, sammen til ett: Kjærligheten handler ikke om å tenke bare på seg selv, men om å gi alt en har for den som en elsker. Slik er det Gud har elsket menneskene (Joh 3,16). Slik er det også vi skal elske hverandre. Som det står i en av de siste bøkene i Bibelen, Johannes’ første brev: «Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre … Vi elsker fordi han elsket oss først» (1 Joh 4,11-19). Dette er den dype sammenhengen i Bibelens ord om kjærlighet: Gud har elsket oss først. Av dette får vi kraft til å elske hverandre.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO