Gå til innhold

35 Neste morgen gikk Jonatan ut på marken til den tid han hadde avtalt med David, og han hadde en liten gutt med seg.

Geir Gundersen (Foto: Kyrre Lien)

Foto: Geir Gundersen (Foto: Kyrre Lien)

God morgon

06. oktober 2020.

Geir Gundersen med andaktsbok tett på Bibelen og tett på livet.

Geir Gundersen har halde morgonandakter i NRK i over 40 år. Tidene har skifta, men dei jordnære og tydelege orda hans om tru har heile tida gått rett til hjarte på nye generasjonar radiolyttarar. Refleksjonane til Geir Gundersen er prega av erfaringar frå eit langt liv som truande menneske, erfaringar som både er personlege og allmenne.

Her er 119 andaktar til kvardag og høgtid – sorg og glede. Ei andaktsbok tett på Bibelen og tett på livet. Med forord av Nils-Øivind Haagensen.


Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO