Gå til innhold

26 Gud sa: «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.»

Telefonnummer - bestilling av julekort

I disse dager vil mange finne et vedlegg til Agenda 3:16, Ennå er det håp, Vårt Land, Dagen, Norge IDAG og Korsets Seier fra Bibelselskapets misjonsarbeid Bibelgaven. I dette vedlegget ligger et bestillingskort for flotte julekort. Dessverre har det sneket seg inn feil i telefonnummer på dette bestillingskortet. Riktig telefonnummer er 47 97 64 70.

Bibelen i Norge

Bibelen har en enestående posisjon framfor alle andre bøker i verden. Også i Norge er Bibelen bestselgeren år etter år. Det Norske Bibelselskap alene selger mer enn 90.000 bibler og nytestamenter hvert år.

Bibelen i kultur og samfunn

For nye generasjoner nordmenn, enten de har sine røtter i vår kultur eller i andre kulturer, er det nødvendig å kjenne bibelhistorien som en grunnfortelling for menneskets selvforståelse og verdighet. Les mer

Bibelen i høytidene

De fleste norske høytidene har opphav i fortellingene fra Bibelen. På denne siden vil vi presentere de kristne høytidene på en enkel måte, slik at alle skal kunne skjønne hva høytidene innebærer og hva vi faktisk feirer. Bruk menyen nedenfor, og les mer om bakgrunnen både for påske, pinse, jul og de andre høytidsdagene gjennom året. Les mer

Bibelprisen

Det Norske Bibelselskap tildeler hvert år Bibelprisen til en person som har bidratt til å utvide og fornye bibelbruken. Les mer