Gå til innhold

17 Gud, fra jeg var ung, har du lært meg opp.
Jeg forteller fortsatt om dine under.

Bibelprisvinnere

2016
Monica og Per de Lange for sin ekstraordinære innsats for å løfte fram Bibelen gjennom sang og musikk, menighetsarbeid og bibelselskapskomite.

2011
Filosof, forsker, forfatter og søndagsskolelærer Henrik Syse fikk Bibelprisen 2011 for for sin innsats med å fremheve bibelske verdier i samfunnsdebatten i det offentlige rom og for sitt tydelige og entusiastiske engasjement for søndagsskolen.
– Det å være formidler er lett når man har så godt materiale og så gode fortellinger som de som finnes i Bibelen, sier Syse.

2010
Sanger og skuespiller Inger Lise Rypdal fikk Bibelprisen 2010 for forestillingen «Kvinnen ved brønnen». Forestillingen, som henter sitt tema fra Johannesevangeliet kap. 4, er til nå spilt over 100 ganger i kirker over hele landet.
– Etter forestillingene har jeg fått sterke tilbakemeldinger fra flere tilhørere. Noen har kommet til tro igjen og mange sier de har fått nytt håp og trøst, sier Rypdal.

2009
Regissør Erik Poppe fikk Bibelprisen 2009 for arbeidet med filmen «De usynlige». Filmen aktualiserer viktige spørsmål som står sentralt i det Bibelen sier om skyld, soning, tilgivelse og forsoning. Gjennom sin filmkunst har Erik Poppe fått et spesielt forhold til Bibelen:
– Før jeg laget filmen «Hawaii, Oslo» leste jeg hele Bibelen på nytt, Bibelen rommer spørsmål og historier nok for alle filmskapere i vår tid, sier han.

2008 
Alf Kristian Tellefsen ble tildelt Bibelprisen 2008 for sitt pionerarbeid med den samiske radioprogramserien «Veien gjennom Bibelen». Tellefsen begynte sin tjeneste i Norges Samemisjon i 1958. Han har først og fremst vært forkynner i Finnmark, men han har også vært kretssekretær i Stavanger og Sørlandet krets. Videre har Tellefsen også vært medarbeider og redaktør i Samemisjonens Radio DSF siden oppstarten i 1990.

2007
Bibelprisen for 2007 ble tildelt skuespiller Svein Harry Schöttker Hauge ved Rogaland teater. Schöttker Hauge fikk prisen for sin rolle som Josef i monologen "Jesus, gutten min" av engelskmannen John Dowie.

2006
Anne Ludvigsen Kaldestad fikk Bibelprisen 2006 for sitt arbeid med å formidle bibelkunnskap og bibelglede til barn. Anne har vært en hoveddrivkraft bak utviklingen av skoleutgaven av "Vandring gjennom Bibelen for barn", som er tilrettelagt for RLE-faget på 5. klassetrinn i grunnskolen.

2005
En overrasket og glad Kjell Markset ble tildelt Bibelprisen mandag 23. mai på Bibelselskapets representantskapsmøte. Kjell Markset, primus motor og generalsekretær i KRIK (Kristen Idrettskontakt), får prisen for sitt mangeårige arbeid med å bygge opp bibel-engasjement hos idrettsungdom gjennom KRIK.

2004
Bibelprisen 2004 er tildelt Sylfest Lomheim, direktør i Språkrådet. Han får prisen for sitt arbeid med å formidle Bibelen som en språklig Sareptas krukke.

2003
Bibelfortellerne Anne Flugstad og Birgitte Bjørnstad Sæbø. De får prisen for sitt engasjement med å formidle Bibelens fortellinger for barn og unge, spesielt i skolen.

2002
Bibelprisen for 2002 ble tildelt komponisten Egil Hovland for hans fremragende virke med å tonesette Bibelens tekster, og familien Evensen for deres felles arbeid med å oversette Det nye testamente til umanakaina-språket på Papua Ny-Guinea.

2001
Ivar Skippervold for hans mangeårige virke med å formidle bibelhistorie som syngespill.

2000
Carl Henrik Grøndahl - NRK-Radioteateret for hans instruksjon av de fire evangelier som radioteater, som ved denne innspillingen har levendegjort bibelteksten og gjort evangeliene tilgjengelig for lyttende mennesker, både gjennom radio og gjennom produktet Lydtestamentet for norske menigheter.

1999
Delt mellom Roar Haldorsen Strat for hans visjon og gjennomføring av prosjektet med bussen Bibel-X-Pressen, og Evangeliesenteret ved Lise og Ludvig Karlsen for deres innsats for mennesker som vil ut av rusmisbruk og vanskelige livssituasjoner.

1998
Teatersjef Ola B. Johannessen for hans initiativ til å formidle Bibelens tekster fra teaterscenen, gjennom pilotprosjektet "Leselørdag" ved Trøndelag Teater.

1997
Anna Jacobsen og Bierna Bientie for deres arbeid med å oversette Markusevangeliet til sørsamisk.

1996
Kjetil Bang-Hansen, Jannicke Tindberg og Svein Tindberg for teateroppsetningen "Evangeliet etter Markus".

1995
Forfatteren Edvard Hoem for hans bidrag til å fornye bruken av bibelske bilder og fortellinger i skjønnlitteraturen.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO