Gå til innhold

35 Neste morgen gikk Jonatan ut på marken til den tid han hadde avtalt med David, og han hadde en liten gutt med seg.

Bibeloversettelser

Ingen bok er oversatt til så mange språk som Bibelen. Det utkommer årlig oversettelser til mange nye, samtidig som den også blir oversatt på nytt til språk der den allerede finnes.

Bibelselskapene har som mål at alle skal få mulighet til å lese Bibelen på sitt eget morsmål. Men det er også nyttig å lese den på andre språk enn sitt eget.  Her kan du finne informasjon om et utvalg av viktige og mye brukte bibeloversettelser på forskjellige språk.

Mange forskjellige bibelutgaver
Det finnes ofte mange utgaver av hver enkelt bibeloversettelse. Noen har bare selve bibelteksten, andre har henvisninger og noter. Svært mange bibler har teksten i to spalter på siden, noen har også bare en. Bibler trykkes i ulike størrelser, av og til med bred marg for plass til å gjøre notater.

Mange oversettelser har studieutgaver med innledninger, kommentarer, oppslagsdel, kart m.m. Vanligvis utgis det også utgaver med bare Det nye testamentet, men det fins også bibler med Det gamle testamentet for seg selv, bl.a. den jødiske Tanak (Skriften).

Les mer om ulike oversettelsesmetoder.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO