Gå til innhold

26 Gud sa: «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.»

Telefonnummer - bestilling av julekort

I disse dager vil mange finne et vedlegg til Agenda 3:16, Ennå er det håp, Vårt Land, Dagen, Norge IDAG og Korsets Seier fra Bibelselskapets misjonsarbeid Bibelgaven. I dette vedlegget ligger et bestillingskort for flotte julekort. Dessverre har det sneket seg inn feil i telefonnummer på dette bestillingskortet. Riktig telefonnummer er 47 97 64 70.

Bibeloversettelser

Ingen bok er oversatt til så mange språk som Bibelen. Det utkommer årlig oversettelser til mange nye, samtidig som den også blir oversatt på nytt til språk der den allerede finnes.

Bibelselskapene har som mål at alle skal få mulighet til å lese Bibelen på sitt eget morsmål. Men det er også nyttig å lese den på andre språk enn sitt eget.  Her kan du finne informasjon om et utvalg av viktige og mye brukte bibeloversettelser på forskjellige språk.

Mange forskjellige bibelutgaver
Det finnes ofte mange utgaver av hver enkelt bibeloversettelse. Noen har bare selve bibelteksten, andre har henvisninger og noter. Svært mange bibler har teksten i to spalter på siden, noen har også bare en. Bibler trykkes i ulike størrelser, av og til med bred marg for plass til å gjøre notater.

Mange oversettelser har studieutgaver med innledninger, kommentarer, oppslagsdel, kart m.m. Vanligvis utgis det også utgaver med bare Det nye testamentet, men det fins også bibler med Det gamle testamentet for seg selv, bl.a. den jødiske Tanak (Skriften).

Les mer om ulike oversettelsesmetoder.