Gå til innhold

17 På den første dagen i de usyrede brøds høytid kom disiplene til Jesus og spurte: «Hvor vil du vi skal gjøre i stand til påskemåltidet for deg?»

Oversettelser i Norge

Bibelen har en lang historie i Norge. Den første kjente bibelutgaven er Stjorn, som stammer fra 1100-tallet. Den er en til dels svært fri oversettelse av deler av Det gamle testamentet (GT) til norrønt (gammelnorsk). Noen latinske bibler ble nok innført før og like etter reformasjonen (1500-tallet), men ellers preges historien om Bibelen i Norge av bibler på dansk.

Oversikt over bibeloversettelser brukt i Norge

Bibelselskapets 2011-oversettelse
Bibelselskapets 2005-oversettelse 

Bibeloversettelser etter 1938
Bibeloversettelser 1814-1938
Bibeloversettelser 1500-1814

Samiske oversettelser

Øvrige formater:             
    Tegnspråk    
    Blindeskrift
    Lydbok (Lyd-testamentet)
    Tegneserier

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO