Gå til innhold

14 En gang drev han ut en ond ånd som var stum. Da den onde ånden fór ut, begynte den stumme å tale, og folk undret seg.

Oversettelser i Norge

Bibelen har en lang historie i Norge. Den første kjente bibelutgaven er Stjorn, som stammer fra 1100-tallet. Den er en til dels svært fri oversettelse av deler av Det gamle testamentet (GT) til norrønt (gammelnorsk). Noen latinske bibler ble nok innført før og like etter reformasjonen (1500-tallet), men ellers preges historien om Bibelen i Norge av bibler på dansk.

Oversikt over bibeloversettelser brukt i Norge

Bibelselskapets 2011-oversettelse
Bibelselskapets 2005-oversettelse 

Bibeloversettelser etter 1938
Bibeloversettelser 1814-1938
Bibeloversettelser 1500-1814

Samiske oversettelser

Øvrige formater:             
    Tegnspråk    
    Blindeskrift
    Lydbok (Lyd-testamentet)
    Tegneserier

Bibelselskapets oversettelse 2011

Bibel 2011 er oversatt direkte fra grunnspråkene til et moderne norsk der Bibelens rikdom av bilder og poesi er bevart. Les mer

Bibelselskapets oversettelse 2005-(2011)

Bibelselskapets 2005-oversettelse av Det nye testamentet tar hensyn til at tekstene skal være språklig forståelige for moderne mennesker. Samtidig er det lagt stor vekt på at oversettelsen skal formidle Bibelens grunntekst så nært som mulig. Les mer

Bibelselskapets oversettelse 1978/85

Siden slutten av 70-tallet var Bibelselskapets oversettelse fra 1978/85 den mest leste og brukte bibelteksten i Norge. Dette er en idiomatisk oversettelse - som setter fokus på meningen i bibelteksten. Les mer

Bibelselskapets oversettelser 1930 og 1938

Bibeloversettelsene fra 1930 (bokmål) og 1938 (nynorsk) er bærere av det mange fortsatt opplever som det tradisjonelle bibelspråket i Norge. Les mer

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO