Gå til innhold

15 Da mannen kom tilbake som konge, kalte han til seg de tjenerne som hadde fått pengene, for å finne ut hvor mye de hadde tjent.

Bibelselskapets oversettelser 1930 og 1938

Bibeloversettelsene fra 1930 (bokmål) og 1938 (nynorsk) er bærere av det mange fortsatt opplever som det tradisjonelle bibelspråket i Norge.

Bibelen 1930

1930-oversettelsen er en revidert utgave av oversettelsen fra 1904 (som var den første norske bibel på riksmål). I likhet med Bibelselskapets nyeste oversettelse, Bibel 2011, regnes denne oversettelsen for å være konkordant, det vil si at den ligger nært grunnspråkene gresk og hebraisk.

I 1938 utkom en revidert utgave av den nynorske bibeloversettelsen fra 1921. Denne ble utgitt av Det Norske Bibelselskap, som tok over ansvaret for nynorsk bibeloversettelse fra Studentmållaget.


Bokmål:


Nynorsk:

  • Utsolgt