Gå til innhold

13 Han vanner fjellene fra sin høye sal.
Jorden mettes med frukten av din gjerning.

Bibelselskapets oversettelse 1978/85

Siden slutten av 70-tallet var Bibelselskapets oversettelse fra 1978/85 den mest leste og brukte bibelteksten i Norge. Dette er en idiomatisk oversettelse - som setter fokus på meningen i bibelteksten.


Denne bibelutgaven inneholder de tekstene som folk flest har blitt kjent med gjennom skole og kirke siden 1978. Oversettelsesarbeidet tok hele tjue år. Målet for dette svært grundige arbeidet var å frambringe bibeltekstenes mening i en språkdrakt som var forståelig for moderne mennesker. Bibeloversettelsen fulgte det såkalte idiomatiske prinsipp (det samme prinsipp som Luther fulgte ved sin oversettelse av Bibelen fra latin). I 1985 ble denne oversettelsen lettere språklig justert. Denne bibelutgaven, kalt NO 1978/85, har fortsatt størst utbredelse i Norge i dag.

9788254103302
Bibelen 1978/85

Gå til Nettbokhandelen:


Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO