Gå til innhold

18 Hvem er en Gud som du,
en som tar bort skyld og tilgir synd
for den resten han eier?
Han holder ikke evig fast på vreden,
for han vil gjerne vise miskunn.

Bibelselskapets oversettelse 1978/85

Siden slutten av 70-tallet var Bibelselskapets oversettelse fra 1978/85 den mest leste og brukte bibelteksten i Norge. Dette er en idiomatisk oversettelse - som setter fokus på meningen i bibelteksten.


Denne bibelutgaven inneholder de tekstene som folk flest har blitt kjent med gjennom skole og kirke siden 1978. Oversettelsesarbeidet tok hele tjue år. Målet for dette svært grundige arbeidet var å frambringe bibeltekstenes mening i en språkdrakt som var forståelig for moderne mennesker. Bibeloversettelsen fulgte det såkalte idiomatiske prinsipp (det samme prinsipp som Luther fulgte ved sin oversettelse av Bibelen fra latin). I 1985 ble denne oversettelsen lettere språklig justert. Denne bibelutgaven, kalt NO 1978/85, har fortsatt størst utbredelse i Norge i dag.

9788254103302
Bibelen 1978/85

Gå til Nettbokhandelen:


Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO