Gå til innhold

18 Hvem er en Gud som du,
en som tar bort skyld og tilgir synd
for den resten han eier?
Han holder ikke evig fast på vreden,
for han vil gjerne vise miskunn.

Bibelselskapets oversettelse 2005-(2011)

Bibelselskapets 2005-oversettelse av Det nye testamentet tar hensyn til at tekstene skal være språklig forståelige for moderne mennesker. Samtidig er det lagt stor vekt på at oversettelsen skal formidle Bibelens grunntekst så nært som mulig.

Bibelselskapets oversettelse 2005 - nynorsk 
En rekke teologer og språkforskere har samarbeidet om Bibelselskapets 2005-oversettelse. Hovedmålsetningen har vært å formidle en forståelig oversettelse som ligger nærmere Bibelens grunntekst (er mer konkordant) enn tidligere utgaver. Til venstre er gjengitt de nyeste oversettelsene av Herrens bønn til bokmål og nynorsk (Klikk på bildene for større format).


Bibelselskapets oversettelse 2005 - bokmål
Oversettelsesarbeidet ble påbegynt i 1999. I 2005 utgav Det Norske Bibelselskapet Det nye testamentet i ny språkdrakt, som lå nærmere den greske grunnteksten og samtidig var like språklig moderne som tidligere oversettelser. Oversettelsene til bokmål og nynorsk forelå samtidig. Denne utgivelsen av Det nye testamentet ble samme år kåret til årets vakreste bok.


2005-utgaven av Det nye testamentet ble kåret til årets vakreste bok.  
Fordelene med Bibelselskapets nye oversettelse kan samles i fem punkter:

- Språket er godt og gjør bibelteksten forståelig for dagens mennesker
- Oversettelsen bygger på de eldste håndskriftene og er derfor svært pålitelig
- Bibelselskapets utgaver er mest benyttet i norske menigheter
- Barn og unge kjenner denne bibelteksten fra skolen og konfirmantundervisningen
- Det Norske Bibelselskap støtter arbeidet med bibeloversettelse over hele verden

Det gamle testamentet
I 2011 er også Det gamle testamentet ferdig oversatt etter de samme prinsippene. Et stort antall fagfolk har siden 2004 arbeidet med denne oversettelsen. I påvente av at hele Bibelen skal foreligge i ny oversettelse, utgis Bibelen i en overgangsperiode med Det nye testamentet fra 2005 og Det gamle testamentet fra 1978/85.

Gå til Nettbokhandelen:

 

 

Fagartikler om Bibelselskapets oversettelsesarbeid:

Les mer

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO