Gå til innhold

1 I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.

Bibelselskapets oversettelse 2011

Bibel 2011 er oversatt direkte fra grunnspråkene til et moderne norsk der Bibelens rikdom av bilder og poesi er bevart.

En bredt sammensatt gruppe av Norges fremste bibelforskere og forfattere står bak Bibelselskapets nye oversettelse.

Fordelene med oversettelsen kan samles i fem punkter:

• Språket er godt og gjør bibelteksten forståelig for dagens mennesker
• Oversettelsen bygger på de eldste håndskriftene og er derfor svært pålitelig
• Bibelselskapets utgaver er mest benyttet i norske menigheter
• Barn og unge kjenner denne bibelteksten fra skolen og konfirmantundervisningen
• Det Norske Bibelselskap støtter arbeidet med bibeloversettelse over hele verden

Les mer om Bibel 2011

Fagartikler om Bibelselskapets oversettelsesarbeid:

Les mer

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO