Gå til innhold

13 Er noen av dere vis og forstandig? Da må han vise det i gjerning, i et rett liv preget av den ydmykhet som visdommen gir.

De nyeste bibeloversettelsene til norsk

Fra 1950-tallet fram til i dag er det kommet flere nye oversettelser av Bibelen og Det nye testamentet til norsk. De aller fleste er oversatt direkte fra grunnspråkene. Det er også utgitt mange bibeldeler og utgaver, blant annet barne- og konfirmantbibler og bibler i blindeskrift. Nedenfor presenterer vi noen viktige utgivelser.


2011: Bibel 2011 ble lansert 19. oktober 2011. Arbeidet med å oversette Det gamle testamentet hadde da pågått siden 2004. En bredt sammensatt gruppe av Norges fremste bibelforskere og forfattere står bak Bibelselskapets nye oversettelse som er oversatt direkte fra grunnspråkene til et moderne norsk der Bibelens rikdom av bilder og poesi er bevart. Les mer


2008: Bibelen Guds Ord i revidert utgave. Utgitt av Bibelforlaget/Hermon forlag. 


2007: Bibelen - Den Hellige Skrift i revidert utgave. Utgitt av Norsk Bibel


2005: Det nye testamentet i ny utgave. Bibelselskapets arbeid med å revidere Bibelen fra 1978/85 ble satt i gang i år 2000. Fem år senere kom en ny oversettelse av NT. I tillegg til prinsippet om at språket skal være forståelig og på et godt, moderne norsk, har man lagt mye vekt på å holde seg tettere til grunnteksten enn i 1978-oversettelsen (oversettelsen er altså mer konkordant). Les mer


2005: Nye Levende Bibelen (Det nye testamentet). Denne NT-utgaven har som mål å gjengi teksten på et moderne og lettfattelig norsk. Oversettelsen er omskrivende og forklarende. Utgiver er Det internasjonale bibelselskapet (IBS).


1997: Bibelen Guds Ord. Dette er en norsk ”King James-utgave”, oversatt med vekt på en del andre greske NT-manuskripter enn andre norske bibler (ut fra den ”overleverte teksten” eller ”majoritetsteksten”). Bibelen er utgitt av Bibelforlaget/Hermon forlag. 


1996: Ny verden-oversettelsen av de hellige skrifter. Oversettelsen legger vekt på å være språklig nær grunntekstene (konkordant). Den er utgitt av Watchtower Bible and Tract Society.


1988: Bibelen – Den Hellige Skrift. Oversettelsen legger vekt på å være språklig nær grunntekstene (konkordant). Den er utgitt av Norsk Bibel.


1985: 1978-Bibelen lett justert. Denne bibelutgaven, kalt NO 1978/85, er den som har størst utbredelse i Norge i dag. Les mer


1978: Ny bibeloversettelse. Med dette hadde Bibelselskapet etter tjue års arbeid fullført en ny oversettelse fra grunnspråkene, og på nynorsk og bokmål samtidig. Målet var å få fram bibeltekstenes mening i en språkdrakt som er forståelig for dagens lesere (idiomatisk oversettelse, samme prinsipp som Luther i sin tid fulgte). Les mer


1975: Ny NT-oversettelse. Denne het Godt Nytt, kom på både nynorsk og bokmål og var en foreløpig utgave av Bibelselskapets nye oversettelse fra gresk. Den inneholdt også enkle strektegninger og hadde bibelteksten i én spalte.


1969: Erik Gunnes’ NT-oversettelse. Denne oversettelsen har vært særlig mye brukt i Den katolske kirke.


1961: Ungdomsoversettelsen av NT på nynorsk


1959: Ungdomsoversettelsen av NT på bokmål


Eldre bibeloversettelser: 1814-1938

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO