Gå til innhold

17 Gud, fra jeg var ung, har du lært meg opp.
Jeg forteller fortsatt om dine under.

Oversettelser 1500-1814

1670: Fredrik 3’s Hus- og Reisebibel. Denne bygde på Luthers oversettelse.


1647: Den resen-svaningske Bibel (RS). Professor Hans Svane reviderte Resens bibel fra 1607. Den resen-svaningske oversettelsen var sterkt preget av hebraisk og gresk setningsbygning. Den var vanskelig å forstå for vanlige folk både i Danmark og i Norge.


1633: Kristian den 4’s Bibel. Kongen var misfornøyd med Resens bibeloversettelse, og det ble laget en ny revisjon av 1589-utgaven ble laget.


1607: Resens Bibel. Mange ønsket å få en oversettelse som lå tett på grunnspråkene. Det var meningen at professor Hans Resen skulle revidere bibelutgaven fra 1589, men han laget i stedet en helt ny oversettelse. Den følger grunnspråkene nokså ord for ord og er vanskelig å lese på grunn av et stivt og knudrete språk.


1589: Fredrik den 2’s Bibel. Denne var en revisjon av 1550-utgaven. En hel del av de gamle kirkebiblene som finnes i Norge, er av denne utgaven.


1550: Kristian 3’s Bibel, også kalt Reformasjonsbibelen. Denne hadde et opplag på tre tusen; av disse kom 96 til Norge. Den bygde på Luthers tyske bibeloversettelse fra 1534 og var utført på et klart og lettfattelig dansk. Oversettelsen følger prinsippet om å få fram grunntekstens mening (idiomatisk oversettelse), mer enn å oversette teksten ord for ord.


 1524: Kristian 2’s nye testamente


Tilbake til artikkeloversikten

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO