Gå til innhold

26 Da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut mot Oljeberget.

1 Straks det ble morgen, og overprestene med de eldste og de skriftlærde, altså hele Rådet, hadde holdt møte, bandt de Jesus, førte ham bort og overga ham til Pilatus.

Oversettelser 1500-1814

1670: Fredrik 3’s Hus- og Reisebibel. Denne bygde på Luthers oversettelse.


1647: Den resen-svaningske Bibel (RS). Professor Hans Svane reviderte Resens bibel fra 1607. Den resen-svaningske oversettelsen var sterkt preget av hebraisk og gresk setningsbygning. Den var vanskelig å forstå for vanlige folk både i Danmark og i Norge.


1633: Kristian den 4’s Bibel. Kongen var misfornøyd med Resens bibeloversettelse, og det ble laget en ny revisjon av 1589-utgaven ble laget.


1607: Resens Bibel. Mange ønsket å få en oversettelse som lå tett på grunnspråkene. Det var meningen at professor Hans Resen skulle revidere bibelutgaven fra 1589, men han laget i stedet en helt ny oversettelse. Den følger grunnspråkene nokså ord for ord og er vanskelig å lese på grunn av et stivt og knudrete språk.


1589: Fredrik den 2’s Bibel. Denne var en revisjon av 1550-utgaven. En hel del av de gamle kirkebiblene som finnes i Norge, er av denne utgaven.


1550: Kristian 3’s Bibel, også kalt Reformasjonsbibelen. Denne hadde et opplag på tre tusen; av disse kom 96 til Norge. Den bygde på Luthers tyske bibeloversettelse fra 1534 og var utført på et klart og lettfattelig dansk. Oversettelsen følger prinsippet om å få fram grunntekstens mening (idiomatisk oversettelse), mer enn å oversette teksten ord for ord.


 1524: Kristian 2’s nye testamente


Tilbake til artikkeloversikten

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO