Gå til innhold

31 Siden forlot han Tyros-området igjen. Han tok veien om Sidon og dro mot Galileasjøen gjennom Dekapolis-landet.

Oversettelser 1814-1938

1938: Revidert utgave av 1921-Bibelen på nynorsk. Denne ble utgitt av Det Norske Bibelselskap, som tok over ansvaret for den nynorske bibeloversettelsen fra Studentmållaget. Les mer


1930: Revidert utgave av 1904-bibelen på bokmål. Les mer


1921: Første hele bibeloversettelse blir fullført på nynorsk. Denne bibelutgaven ble utgitt av Studentmållaget. Arbeidet startet allerede på 1880-tallet.


1904: Det nye testamentet på riksmål (bokmål). Med dette var arbeidet med å oversette hele Bibelen direkte fra grunntekstene til norsk fullført. Oversettelsen fulgte et ord for ord-prinsipp (konkordant oversettelse).


1899: Det nye testamentet på landsmål (nynorsk). Dette var en revidert utgave av 1889-oversettelsen, men nå sto Bibelselskapet som utgiver.


1891: Første norske oversettelse av Det gamle testamentet (GT). Dette var første gang det utkom et GT på norsk som var oversatt direkte fra hebraisk. Oversettelsen var et resultat av nesten femti års arbeid.


1889: Det nye testamentet (NT) på landsmål (nynorsk). Dette var den første norske utgaven av NT som var oversatt direkte fra gresk. Den ble utgitt av Det Norske Samlaget.


1854: Bibelselskapets første norsk-produserte Bibel. Det gamle testamentet var en revidert versjon av den resen-svaningske Bibel (1647) og det nye testamentet fulgte en utgave fra 1830. Denne Bibelen var altså ikke oversatt fra grunnspråkene, men fra en dansk utgave.


1820: Bibelselskapets første Nytestamente utgis. Det var en revisjon av en utgave av den resen-svaningske Bibel fra 1740.


1816: Det Norske Bibelselskap stiftet. Fra 1819 begynte Bibelselskapet i Norge å utgi både Det nye testamentet og hele bibler. De første årene ble de riktignok importert fra Danmark. På samme tid utga også British and Foreign Bible Society (BFBS) bibler på norsk. De kom til å stå for størstedelen av bibelsalget i Norge på 1800-tallet.  


Eldre bibeloversettelser: 1500-1814

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO