Gå til innhold

26 Gud sa: «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.»

Telefonnummer - bestilling av julekort

I disse dager vil mange finne et vedlegg til Agenda 3:16, Ennå er det håp, Vårt Land, Dagen, Norge IDAG og Korsets Seier fra Bibelselskapets misjonsarbeid Bibelgaven. I dette vedlegget ligger et bestillingskort for flotte julekort. Dessverre har det sneket seg inn feil i telefonnummer på dette bestillingskortet. Riktig telefonnummer er 47 97 64 70.

Samiske oversettelser

Hele Bibelen på samisk: En oversettelse av Det gamle testamentet til nordsamisk er under arbeid sammen med Det Finske og Det Svenske Bibelselskapet, og det er utkommet noen prøvetekster av denne. Bibelselskapet arbeider også med oversettelse av deler av Bibelen til sørsamisk, sammen med Det Svenske Bibelselskap.


2003: Lulesamisk Det nye testamentet (NT). Oversettelsen og utgivelsen av det første lulesamiske NT skjedde i et samarbeid mellom Det Svenske og Det Norske Bibelselskap.


1998: Ny NT-oversettelse til nordsamisk. Denne NT-utgaven, Odda Testamenta, er resultatet av et mangeårig oversettelsesarbeid i regi av Bibelselskapet.


1895: Bibelen på nordsamisk. Denne Bibelen, Bibal, omfatter det reviderte NT fra 1874 og Lars Hættas oversettelse av GT. Utgaven, som ble oversatt fra norsk til nordsamisk, ble utgitt av Norsk Finnemisjon på forlaget Grøndahl & Søn. Den er fremdeles den eneste fullstendige samiske Bibel i bruk.


1874: Revidert NT. Selv om Stockfleths oversettelse ble godt mottatt, var den språklig tung og trengte bearbeiding. Dette ble gjort i et samarbeid mellom Jens Friis og Lars Hætta, og bekostet og utgitt av Bibelselskapet.


1840: Samisk NT. Presten Nils Stockfleth stod for denne oversettelsen som ble utgitt av Grøndahl forlag, men bekostet av Bibelselskapet.