Gå til innhold

18 Hvem er en Gud som du,
en som tar bort skyld og tilgir synd
for den resten han eier?
Han holder ikke evig fast på vreden,
for han vil gjerne vise miskunn.

Samiske oversettelser

Biibbal 2019: Den nye oversettelsen av Bibelen til nordsamisk har skjedd i et samarbeid med Det finske og svenske Bibelselskapet. Bibelselskapet arbeider også med oversettelse av deler av bibelen til sørsamisk, sammen med Det Svenske Bibelselskap.


2003: Lulesamisk Det nye testamentet (NT). Oversettelsen og utgivelsen av det første lulesamiske NT skjedde i et samarbeid mellom Det Svenske og Det Norske Bibelselskap.


1998: Ny NT-oversettelse til nordsamisk. Denne NT-utgaven, Odda Testamenta, er resultatet av et mangeårig oversettelsesarbeid i regi av Bibelselskapet.


1895: Bibelen på nordsamisk. Denne bibelen, Bibal, omfatter det reviderte NT fra 1874 og Lars Hættas oversettelse av GT. Utgaven, som ble oversatt fra norsk til nordsamisk, ble utgitt av Norsk Finnemisjon på forlaget Grøndahl & Søn. Fram til 2019 var det den eneste fullstendige samiske bibel i bruk.


1874: Revidert NT. Selv om Stockfleths oversettelse ble godt mottatt, var den språklig tung og trengte bearbeiding. Dette ble gjort i et samarbeid mellom Jens Friis og Lars Hætta, og bekostet og utgitt av Bibelselskapet.


1840: Samisk NT. Presten Nils Stockfleth stod for denne oversettelsen som ble utgitt av Grøndahl forlag, men bekostet av Bibelselskapet.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO