Gå til innhold

54 Men da offiseren og folkene hans, de som holdt vakt over Jesus, så jordskjelvet og det som hendte, ble de grepet av stor frykt og utbrøt: «Sannelig, han var Guds Sønn!»

Samiske oversettelser

Hele Bibelen på samisk: En oversettelse av Det gamle testamentet til nordsamisk er under arbeid sammen med Det Finske og Det Svenske Bibelselskapet, og det er utkommet noen prøvetekster av denne. Bibelselskapet arbeider også med oversettelse av deler av Bibelen til sørsamisk, sammen med Det Svenske Bibelselskap.


2003: Lulesamisk Det nye testamentet (NT). Oversettelsen og utgivelsen av det første lulesamiske NT skjedde i et samarbeid mellom Det Svenske og Det Norske Bibelselskap.


1998: Ny NT-oversettelse til nordsamisk. Denne NT-utgaven, Odda Testamenta, er resultatet av et mangeårig oversettelsesarbeid i regi av Bibelselskapet.


1895: Bibelen på nordsamisk. Denne Bibelen, Bibal, omfatter det reviderte NT fra 1874 og Lars Hættas oversettelse av GT. Utgaven, som ble oversatt fra norsk til nordsamisk, ble utgitt av Norsk Finnemisjon på forlaget Grøndahl & Søn. Den er fremdeles den eneste fullstendige samiske Bibel i bruk.


1874: Revidert NT. Selv om Stockfleths oversettelse ble godt mottatt, var den språklig tung og trengte bearbeiding. Dette ble gjort i et samarbeid mellom Jens Friis og Lars Hætta, og bekostet og utgitt av Bibelselskapet.


1840: Samisk NT. Presten Nils Stockfleth stod for denne oversettelsen som ble utgitt av Grøndahl forlag, men bekostet av Bibelselskapet.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO