Gå til innhold

12 Jeg takker ham som gjorde meg sterk, Kristus Jesus, vår Herre, for at han viste meg tillit og satte meg til tjenesten,

Grunntekstnære engelske bibeloversettelser

Les mer om grunntekstnære oversettelser (konkordante oversettelser)


Amplified Bible (AB, 1965)
Oversettelsen ble først utgitt i 1965, og kom i lett revidert utgave i 1987. I teksten er enkelte ord utdypet og forklart. Forklaringen står i parentes, men inngår som en naturlig del av helheten. Hensikten er å gjøre teksten lettere å forstå, samtidig som grunntekstens ordvalg kommer tydelig fram. NB: Denne bibelutgaven er ikke lenger i vanlig salg.


King James Version (KJV, 1611)
En klassiker som har hatt stor innflytelse på det engelske språket og på litteraturen. Førsteutgaven fra 1611 var en revidert versjon av blant annet William Tyndales oversettelse (1526-37). Derfor hadde Bibelen allerede den gang en noe foreldet språkdrakt. King James Bible er godt likt for sin litterære kvalitet. Se også New King James Bible.


New American Standard Bible (NASB, 1971)
Denne bibelutgaven holder seg svært nær til den hebraiske og greske grunnteksten. Men dette gjør at oversettelsen kan virke fremmed og tung å lese, og innimellom virke noe uklar. En noe revidert utgave kom i 1995 (forkortet NASU).


New King James Bible, Revised Authorized Version (NKJV, 1982)
Dette er en revidert versjon av King James Version fra 1611. Man har forsøkt å bevare den historiske verdighet som denne oversettelsen har vært bærer av. Utgaven har byttet ut vanskelig språk med ord og uttrykk som er mer forståelige for dagens bibellesere, men legger vekt på å bevare det litterære preget som den opprinnelige King James-oversettelsen. Til forskjell fra de fleste andre bibler bruker denne den såkalte ”Textus receptus”-varianten av den greske teksten som grunnlag for NT-oversettelsen.


New Revised Standard Version (NRSV, 1989)
Denne oversettelsen er en revidert utgave av Revised Standard Version (RSV). Den har de nyeste og faglig mest mulig oppdaterte utgavene av grunntekstene som grunnlag for oversettelsen og gjør også bruk av nye tekstfunn i dødehavsrullene (Qumran). Språket er tilpasset dagens lesere, samtidig som den legger opp til å gjengi grunnteksten så presist som mulig. Der det faller naturlig, brukes et ikke-diskriminerende språk (bl.a. i forhold til kjønn). Oversettelsen er mye brukt i bibelfaglige miljøer.


Revised Standard Version (RSV, 1952)
Denne Bibelen er en revidert utgave av American Standard Version fra 1901. Oversettelsen forsøker å videreføre den historiske tradisjonen innen engelsk bibeloversettelse. Den tar hensyn til ny kunnskap som man fikk gjennom nye håndskriftfunn på 1900-tallet. Oversettelsen har som mål å være mest mulig presis og samtidig ha et enkelt språk. Den passer både for privat og vitenskapelig bruk. Se også New Revised Standard Version.


Tilbake til engelske bibeloversettelser
Tilbake til alle utenlandske bibeloversettelser

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO