Gå til innhold

31 Siden forlot han Tyros-området igjen. Han tok veien om Sidon og dro mot Galileasjøen gjennom Dekapolis-landet.

Meningsnære engelske bibeloversettelser

Les mer om meningsnære oversettelser (idiomatiske oversettelser)


Jerusalem Bible (JB, 1966)
Forbildet til denne oversettelsen er den franske Bible De Jerusalem, men den er en direkte oversettelse fra grunnspråkene. Oversettelsen ble gjort av katolske vitenskapsmenn. Dette var den første katolske oversettelsen som bygger på den hebraiske og greske teksten uten å gå veien om den latinske Vulgata. Språket er litterært og tidvis poetisk. Se også New Jerusalem Bible.


New English Translation (NET Bible, 2005)
Dette er en oversettelse som både fins på nettet (http://net.bible.org/bible.php) og i papirutgave. Bibelen har en rekke studienoter, ulikt hjelpestoff og søkemuligheter.


New Jerusalem Bible (NJB, 1985)
Dette er en revidert utgave av Jerusalem Bible. Språket er noe modernisert, samtidig som den av og til følger de hebraiske og greske originaltekstene noe tettere.


New International Version (NIV, 1978)
Dette er en økumenisk oversettelse, som er utarbeidet av teologer og oversettere fra mer enn hundre land. Den er en direkte oversettelse fra hebraisk og gresk. Hensikten har vært å lage en så presis tekst som mulig, og i et klart og verdig språk. New International Version er den mest brukte bibeloversettelsen, både til privat bruk og i kirkene. Oversettelsen fins også i reviderte versjoner, senest som Today’s New International Version (TNIV, 2005).


Revised English Bible (REB, 1989)
Dette er en revidert utgave av New English Bible (NEB) fra 1970. Den bygger på de vanligste vitenskapelige utgavene av de bibelske grunntekstene. Til forskjell fra en del bibler i engelskspråklig tradisjon som bruker ”thee” og ”thou” i tiltale til Gud, har denne ”you”. Der det faller naturlig, brukes et ikke-diskriminerende språk (bl.a. i forhold til kjønn). Språket har en litterær form.


Tilbake til engelske bibeloversettelser
Tilbake til alle utenlandske bibeloversettelser


 

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO