Gå til innhold

26 Gud sa: «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.»

Telefonnummer - bestilling av julekort

I disse dager vil mange finne et vedlegg til Agenda 3:16, Ennå er det håp, Vårt Land, Dagen, Norge IDAG og Korsets Seier fra Bibelselskapets misjonsarbeid Bibelgaven. I dette vedlegget ligger et bestillingskort for flotte julekort. Dessverre har det sneket seg inn feil i telefonnummer på dette bestillingskortet. Riktig telefonnummer er 47 97 64 70.

Franske bibeloversettelser

La Sainte Bible en francais courant (BFC, 1987)
Bibelen oversatt til moderne og lettfattelig fransk, tilsvarer den engelske Good News Bible. Revidert utgave kom i 1997. Denne økumeniske oversettelsen har som mål å gjengi grunntekstenes stil og mening på en måte som forstås av dagens unge mennesker. De fleste utgaver av La Sainte Bible en francais courant inneholder introduksjon til hver bibelbok, parallellhenvisninger, ordforklaringer, historisk oversikt og kart i farger.


Traduction Oecumenique de la Bible (TOB, 1975-76)
Denne oversettelsen er resultat av et økumenisk samarbeid mellom ortodokse, katolske og lutherske kirker og er anerkjent av dem alle. En delvis revidert oversettelse utkom i 2003. De fleste utgaver har introduksjon til hver bibelbok, parallellhenvisninger, historisk oversikt og kart i farger.


La Sainte Bible. Nouvelle version Segond révisée (BLS, 1978)
Oversettelsen ble første gang utgitt i 1910, men ble revidert i 1978. Den bygger på nyere bibelforsknings arbeid og legger vekt på å holde seg nær til den hebraiske og greske grunnteksten. De fleste utgavene inneholder parallellhenvisninger, ordforklaringer og kart i farger.


Fransk er et verdensspråk som tales av ca. 105 millioner mennesker i blant annet Frankrike, Belgia, Sveits og Canada. Det er offisielt språk i 38 land.