Gå til innhold

26 Gud sa: «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.»

Telefonnummer - bestilling av julekort

I disse dager vil mange finne et vedlegg til Agenda 3:16, Ennå er det håp, Vårt Land, Dagen, Norge IDAG og Korsets Seier fra Bibelselskapets misjonsarbeid Bibelgaven. I dette vedlegget ligger et bestillingskort for flotte julekort. Dessverre har det sneket seg inn feil i telefonnummer på dette bestillingskortet. Riktig telefonnummer er 47 97 64 70.

Greske testamenter og oversettelser

Greek New Testament (United Bible Societies, UBS)
Dette er ikke en oversettelse, men en gjengivelse av den greske teksten til Det nye testamentets skrifter. Teksten er utviklet gjennom et omfattende forskningsarbeid, der man har lagt et stort antall gamle manuskripter til grunn. Målet har vært å komme nærmest mulig originaltekstene. Hovedteksten er den samme som Novum Testamentum Graece, men utvalget av tekstvarianter er mye mindre. Utgaven er særlig beregnet på bibeloversettere. Den har avsnittsoverskrifter på engelsk og utgis også i parallellutgaver, bl.a. gresk-engelsk. Nyeste utgave er 4. utgave.


Novum Testamentum Graece (Nestle-Aland, NA)
Dette er ikke en oversettelse, men en gjengivelse av den greske teksten til Det nye testamentets skrifter. Teksten er utviklet gjennom et omfattende forskningsarbeid, der man har lagt et stort antall gamle manuskripter til grunn. Målet har vært å komme nærmest mulig originaltekstene. Hovedteksten er den samme som Greek New Testament, men NA gjengir et mye større utvalg av varianter av den greske teksten. Utgaven har en grundig innledning og omfattende registre. Den er særlig beregnet på studenter og vitenskapsfolk. Nyeste utgave er 27. utgave, revidert.


Septuaginta (Rahlfs, LXX)
Septuaginta (av latin “sytti”) består av Det gamle testamentet og Bibelens deutero-kanoniske skrifter (GT-apokryfene). Den ble til i det 2. århundre før Kristus og ble den tidlige greskspråklige kirkes Bibel. Oversettelsen er ofte noe fri og kan avvike en del fra den hebraiske GT-teksten (se Hebraisk), men kan i noen tilfeller også bevare tekstavsnitt og uttrykksmåter som er eldre enn denne. Septuaginta er også i vår tid hovedutgaven av GT i greskspråklig ortodoks kristendom. Østlige ortodokse kirker bruker dens tekst (og ikke den hebraiske) som grunnlag for nye oversettelser til egne morsmål.


Gresk språk tales av 12 millioner mennesker først og fremst i Hellas og på Kypros, hvor det også er offisielt språk. På basis av tre ulike greske dialekter utviklet koinégresk seg ca år 300 før Kristus. Det nye testamentet er skrevet på koiné.