Gå til innhold

13 Er noen av dere vis og forstandig? Da må han vise det i gjerning, i et rett liv preget av den ydmykhet som visdommen gir.

Greske testamenter og oversettelser

Greek New Testament (United Bible Societies, UBS)
Dette er ikke en oversettelse, men en gjengivelse av den greske teksten til Det nye testamentets skrifter. Teksten er utviklet gjennom et omfattende forskningsarbeid, der man har lagt et stort antall gamle manuskripter til grunn. Målet har vært å komme nærmest mulig originaltekstene. Hovedteksten er den samme som Novum Testamentum Graece, men utvalget av tekstvarianter er mye mindre. Utgaven er særlig beregnet på bibeloversettere. Den har avsnittsoverskrifter på engelsk og utgis også i parallellutgaver, bl.a. gresk-engelsk. Nyeste utgave er 4. utgave.


Novum Testamentum Graece (Nestle-Aland, NA)
Dette er ikke en oversettelse, men en gjengivelse av den greske teksten til Det nye testamentets skrifter. Teksten er utviklet gjennom et omfattende forskningsarbeid, der man har lagt et stort antall gamle manuskripter til grunn. Målet har vært å komme nærmest mulig originaltekstene. Hovedteksten er den samme som Greek New Testament, men NA gjengir et mye større utvalg av varianter av den greske teksten. Utgaven har en grundig innledning og omfattende registre. Den er særlig beregnet på studenter og vitenskapsfolk. Nyeste utgave er 27. utgave, revidert.


Septuaginta (Rahlfs, LXX)
Septuaginta (av latin “sytti”) består av Det gamle testamentet og Bibelens deutero-kanoniske skrifter (GT-apokryfene). Den ble til i det 2. århundre før Kristus og ble den tidlige greskspråklige kirkes Bibel. Oversettelsen er ofte noe fri og kan avvike en del fra den hebraiske GT-teksten (se Hebraisk), men kan i noen tilfeller også bevare tekstavsnitt og uttrykksmåter som er eldre enn denne. Septuaginta er også i vår tid hovedutgaven av GT i greskspråklig ortodoks kristendom. Østlige ortodokse kirker bruker dens tekst (og ikke den hebraiske) som grunnlag for nye oversettelser til egne morsmål.


Gresk språk tales av 12 millioner mennesker først og fremst i Hellas og på Kypros, hvor det også er offisielt språk. På basis av tre ulike greske dialekter utviklet koinégresk seg ca år 300 før Kristus. Det nye testamentet er skrevet på koiné.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO