Gå til innhold

18 For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft.

Hebraiske bibelutgaver og oversettelser

Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS)
Dette er ikke en oversettelse, men en gjengivelse av den hebraiske teksten til Det gamle testamentets skrifter. Teksten er utviklet gjennom et omfattende forskningsarbeid. Målet har vært å komme nærmest mulig originaltekstene. Utgaven bygger særlig på Leningrad-kodeksen (1008 e.Kr.), et manuskript som nøye gjengir den såkalte masoretiske teksten av GT. Denne teksten har vært dominerende fra 300-tallet e.Kr. Teksten danner utgangspunkt for de aller fleste moderne oversettelser av Det gamle testamentet/den jødiske Tanak (Skriften). Utgaven brukes særlig av studenter og vitenskapsfolk.


Habrit hachadasja (1976)
Dette er Det nye testamentet oversatt til moderne hebraisk. Den fins også i en studieutgave (Annotated New Testament, Habrit hachadasja hamevoeret) med referanser og utfyllende kommentarer. Studieutgaven legger vekt på sammenhenger og likheter med annen jødisk litteratur, særlig kommentarstoff som Misjna, Talmud og Midrasjim. Det er også utarbeidet en hebraisk bibelordbok til denne NT-oversettelsen.


Hebraisk-engelsk Bibel (1996)
Dette er en Bibel med tekster parallelt på hebraisk og engelsk. Den hebraiske Tanak/GT-teksten er fra Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS) og NT-teksten den moderne hebraiske fra 1976. Den engelske teksten er hentet fra New King James-Bibelen (NKJV).


Hebraisk er et semittisk språk (i slekt med bl.a. arabisk). Mesteparten av Det gamle testamentet er skrevet på klassisk hebraisk. Ca år 300 før Kristus døde hebraisk ut som talespråk, men det ble fortsatt benyttet av jødene i liturgisk sammenheng. Språket ble gjenopplivet av jøder i Palestina på 1800-tallet, og moderne hebraisk er i dag talespråk blant ca 4,5 millioner mennesker – først og fremst i Israel.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO