Gå til innhold

26 Gud sa: «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.»

Telefonnummer - bestilling av julekort

I disse dager vil mange finne et vedlegg til Agenda 3:16, Ennå er det håp, Vårt Land, Dagen, Norge IDAG og Korsets Seier fra Bibelselskapets misjonsarbeid Bibelgaven. I dette vedlegget ligger et bestillingskort for flotte julekort. Dessverre har det sneket seg inn feil i telefonnummer på dette bestillingskortet. Riktig telefonnummer er 47 97 64 70.

Vulgata

Hieronymus i rød kardinaldrakt, malt av Rubens.
Vulgata (av latin ”den allminnelige”) er navnet på den klart vanligste latinske oversettelse av Bibelen. Den ble oversatt av Hieronymus (347-430 e.Kr.) på grunnlag av hebraiske og greske manuskripter og tidligere latinske oversettelser. Vulgata har gjennom store deler av kristendommens historie fungert som den kirkelige hovedbibel, særlig for den katolske kirke.

Det fins også en utgave med bare Det nye testamentet. NT-utgaven fins også med parallelltekst på engelsk og også andre språk.

Les mer om Vulgata i Store norske leksikon (ekstern lenke).


Latin er et utdødd talespråk som opprinnelig ble benyttet i Romerriket. Språket fortsatte imidlertid å ha stor betydning i vitenskaplige miljøer – og særlig blant teologene. Den katolske kirke brukte latin som sitt fremste liturgiske språk inntil 2. Vatikankonsil (1962-65). Kirkelatin er fremdeles det formelle språket i den katolske kirken, og dermed det offisielle språket i Vatikanet.