Gå til innhold

16 La da ingen dømme dere når det gjelder mat og drikke, høytider, nymånedag eller sabbat.

Vulgata

Hieronymus i rød kardinaldrakt, malt av Rubens.
Vulgata (av latin ”den allminnelige”) er navnet på den klart vanligste latinske oversettelse av Bibelen. Den ble oversatt av Hieronymus (347-430 e.Kr.) på grunnlag av hebraiske og greske manuskripter og tidligere latinske oversettelser. Vulgata har gjennom store deler av kristendommens historie fungert som den kirkelige hovedbibel, særlig for den katolske kirke.

Det fins også en utgave med bare Det nye testamentet. NT-utgaven fins også med parallelltekst på engelsk og også andre språk.

Les mer om Vulgata i Store norske leksikon (ekstern lenke).


Latin er et utdødd talespråk som opprinnelig ble benyttet i Romerriket. Språket fortsatte imidlertid å ha stor betydning i vitenskaplige miljøer – og særlig blant teologene. Den katolske kirke brukte latin som sitt fremste liturgiske språk inntil 2. Vatikankonsil (1962-65). Kirkelatin er fremdeles det formelle språket i den katolske kirken, og dermed det offisielle språket i Vatikanet.