Gå til innhold

26 Gud sa: «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.»

Telefonnummer - bestilling av julekort

I disse dager vil mange finne et vedlegg til Agenda 3:16, Ennå er det håp, Vårt Land, Dagen, Norge IDAG og Korsets Seier fra Bibelselskapets misjonsarbeid Bibelgaven. I dette vedlegget ligger et bestillingskort for flotte julekort. Dessverre har det sneket seg inn feil i telefonnummer på dette bestillingskortet. Riktig telefonnummer er 47 97 64 70.

Bibel på Tigrinya (2001)

Oversettelsen er utgitt av Det Eritreiske Bibelselskapet i 2001 og med nytt opplag i 2006.


Tigrynia er ett av tre offisielle språk i Etiopia i tillegg til amharisk og engelsk, og snakkes av ca. 3,2 millioner mennesker, vesentlig i Sør-Etiopia. Medregnet Eritrea og andre land snakker 4,5 mill mennesker språket. Ca. 2,8 millioner av disse er enspråklige, dvs. at de kun forstår Tigrinya.