Gå til innhold

31 Siden forlot han Tyros-området igjen. Han tok veien om Sidon og dro mot Galileasjøen gjennom Dekapolis-landet.

Tyske bibeloversettelser

Einheitsbibel (1980)
Det gamle testamentet er oversatt av den katolske kirken. Det nye testamentet og Salmenes bok er oversatt i samarbeid mellom den katolske kirken og de evangeliske kirkene, og er en anerkjent økumenisk tekst. Bibelutgaven har introduksjoner til hver bok, kommentarer om alternative oversettelsesmuligheter, parallellhenvisninger, ordforklaringer, historiske oversikter og kart.


Die Gute Nachricht Bibel (GNB, 1997)
En økumenisk bibeloversettelse på enkel hverdagstysk, tilsvarer den engelske Good News Bible.  Den bygger på nyere bibelvitenskapelig forskning, men legger samtidig stor vekt på å være lett å forstå for moderne lesere. Hver bok innledes med en oversikt over innholdet. Under bibelteksten finner man parallellhenvisninger og kommentarer. Bakerst er en beskrivelse av arbeidet med oversettelsen. Dessuten fins ordforklaringer, historisk oversikt, stedsregister og kart.


Luther-Bibelen (Luther-Bibel 84, 1534/1984)
Martin Luther (1483-1546) oversatte i forbindelse med reformasjonen Bibelen til folkelig tysk. Denne bibelutgaven har hatt stor betydning for utviklingen i det tyske språk og som forbilde for oversettelser til andre språk. Luther-Bibelen brukes i dag vanligvis i en revidert utgave (1984) og er de tyskspråklige evangeliske kirkers autoriserte bibeltekst. Den fins i flere varianter, bl.a. med innledninger, ordforklaringer og omfattende oppslagsdel.


Tysk tales av ca. 100 millioner mennesker, først og fremst i Tyskland, men også i en rekke land i Sentral-Europa. Martin Luthers bibeloversettelse bidro til at høytysk ble standardspråket i alle tyske områder.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO