Gå til innhold

18 For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft.

Bibeloversettelse gjennom tidene

Kirkehistorien har mange eksempler på viktigheten av å oversette Bibelen

300 f. Kr.: Oversettelse av Det gamle testamentet til gresk (Septuaginta)

405 e. Kr.: Oversettelse til latin (Vulgata)

1384: John Wycliffes oversettelse av hele Bibelen fra vulgata til engelsk.

1456: Trykkepressen oppfunnet av Johann Gutenberg.

1526: William Tyndales oversettelse av Bibelen til engelsk, oversatt fra hebraisk og gresk og trykket på Gutenbergs trykkepresse.

1534: Martin Luthers oversettelse av Bibelen til folkelig tysk.

1611: King James English Bible (KJV). Denne ble standardbibel for engelsktalende i flere hundre år.

1800 - 1900: 
- Den moderne misjonsbevegelsen startet med at William Carey reiste til India.
- Det britiske bibelselskap (British & Foreign Bible Society) ble dannet i 1804. I kjølvannet av dette ble bibelselskap startet i mange land, blant annet i Norge (1816).

Bibeloversettelse gjennom tidene

Siden begynnelse av det tjuende århundre har det vært en kraftig vekst i bibeloversettelsesarbeid over hele verden. Wycliffe (1934) og andre organisasjoner ble dannet med særlig fokus på bibeloversettelse for minoritetsgrupper.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO