Gå til innhold

5 Nå går jeg til ham som har sendt meg, men ingen av dere spør: ‘Hvor går du?’

Bibeloversettelse gjennom tidene

Kirkehistorien har mange eksempler på viktigheten av å oversette Bibelen

300 f. Kr.: Oversettelse av Det gamle testamentet til gresk (Septuaginta)

405 e. Kr.: Oversettelse til latin (Vulgata)

1384: John Wycliffes oversettelse av hele Bibelen fra vulgata til engelsk.

1456: Trykkepressen oppfunnet av Johann Gutenberg.

1526: William Tyndales oversettelse av Bibelen til engelsk, oversatt fra hebraisk og gresk og trykket på Gutenbergs trykkepresse.

1534: Martin Luthers oversettelse av Bibelen til folkelig tysk.

1611: King James English Bible (KJV). Denne ble standardbibel for engelsktalende i flere hundre år.

1800 - 1900: 
- Den moderne misjonsbevegelsen startet med at William Carey reiste til India.
- Det britiske bibelselskap (British & Foreign Bible Society) ble dannet i 1804. I kjølvannet av dette ble bibelselskap startet i mange land, blant annet i Norge (1816).

Bibeloversettelse gjennom tidene

Siden begynnelse av det tjuende århundre har det vært en kraftig vekst i bibeloversettelsesarbeid over hele verden. Wycliffe (1934) og andre organisasjoner ble dannet med særlig fokus på bibeloversettelse for minoritetsgrupper.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO