Gå til innhold

31 Siden forlot han Tyros-området igjen. Han tok veien om Sidon og dro mot Galileasjøen gjennom Dekapolis-landet.

Ulike måter å oversette Bibelen på

Det fins ulike måter å oversette Bibelen på. Hvordan det gjøres, avhenger blant annet av hvem som er målgruppe for oversettelsen. Hvis arbeidet er gjort faglig forsvarlig, er det ingen måte å oversette på som er bedre eller riktigere enn en annen.

Ut fra hvordan de er oversatt, kan bibeloversettelsene grovt sett deles i tre hovedgrupper: Grunntekstnære, meningsnære og mottakernære oversettelser (les mer om de ulike metodene nedenfor). Alle disse typene bibeloversettelse finnes på norsk, og også på mange andre språk. Det er både nyttig og interessant å lese forskjellige oversettelser. Men det er også viktig å vite om hva slags prinsipper oversetterne har fulgt.

Trenger du hjelp til å finne en oversettelse? Dersom du ikke finner den oversettelsen eller det språket som du er ute etter nedenfor, kan du ta kontakt med Bibelselskapet. Der vil du få mer informasjon, men også hjelp til å skaffe det du trenger.

Kontakt Torstein Hansen
toh@bibelselskapet.no
telefon: 22 93 27 36

Finn bibler på forskjellige språk   

Grunntekstnær eller konkordant oversettelse

Grunntekstnære oversettelser legger mest vekt på å være nærmest mulig grunnspråkene (gresk og hebraisk). Les mer

Meningsnær eller idiomatisk oversettelse

Meningsnære oversettelser legger vekt på å gjengi budskapet i ord og begreper slik at det oppleves lett å forstå. Les mer

Mottakernær oversettelse - parafrase

Mottakernære oversettelser har til hensikt å komme nærmest mulig moderne leseres språk og tenkemåter. Les mer

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO