Gå til innhold

26 Gud sa: «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.»

Telefonnummer - bestilling av julekort

I disse dager vil mange finne et vedlegg til Agenda 3:16, Ennå er det håp, Vårt Land, Dagen, Norge IDAG og Korsets Seier fra Bibelselskapets misjonsarbeid Bibelgaven. I dette vedlegget ligger et bestillingskort for flotte julekort. Dessverre har det sneket seg inn feil i telefonnummer på dette bestillingskortet. Riktig telefonnummer er 47 97 64 70.
Hebraisk bokstave Tav

Foto: Hebraisk bokstave Tav

Alfabetet forteller - Tav

Jeg er Alef og Tav, den første og den siste, begynnelsen og enden. (Åp 22,12)

Jeg heter tav – og jeg er den siste bokstaven i det hebraiske alfabetet. Min tallverdi er 400. Før så jeg ut som et Andreaskors.

Navnet mitt Tav betyr tegn eller merke. Ordet finnes to ganger i Det gamle testamente hos profeten Esekiel: Gå gjennom Jerusalem by og sett et merke i pannen på de mennene… Men rør ikke noen av dem som har merke på seg! (Esek 9,4.6). De som bar meg på pannen, ble berget.

Mange viktige ord begynner med meg: Torah (lære /de fem mosebøkene), toda (takk), tehila (lovsang), teva (ark/stor båt), tefila (bønn), tiqva (håp), tesjuva (omvendelse) og tirosj (ny vin).

Jeg har æren av å avslutte denne lille fortellingen om oss, de hebraiske konsonantene. Alef begynte og jeg, Tav, får avslutte den. Mellom oss, alef og tav, er alle de andre hebraiske bokstavene. Til sammen rommer vi alle verdens hemmeligheter.

I Bibelens siste bok og siste kapittel er vi nevnt. Han som kommer snart og har lønnen med seg, kaller seg Alef og Tav: Jeg er Alef og Tav, den første og den siste, begynnelsen og enden (Åp 22,12)