Gå til innhold

16 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Bibelen som litteratur

Bibelen er et stort litterært kunstverk. Teologer, språkforskere og skjønnlitterære forfattere har derfor samarbeidet om Bibelselskapets nye oversettelse: Bibel 2011.

En mengde norske forfattere har vært brukt som konsulenter i oversettelsesprosessen, blant andre Inger Bråtveit, Oskar Stein Bjørlykke, Jon Fosse, Paal-Helge Haugen, Inger-Elisabeth Hansen, Odveig Klyve, Karl Ove Knausgård, Jørgen Norheim, Håvard Rem, Jan Erik Rekdal, Jan Ove Ulstein og Hanne Ørstavik. Deres oppgave har vært å ta vare på de litterære uttrykksmåtene og teknikkene som brukes av de bibelske forfatterne.

Sjangrer
Bibelen omfatter en mengde sjangre og former. I de poetiske tekstene er både stilfølelsen og virkemidlene i de gamle tekstene blitt tydeligere. Språket er blitt enklere og mer kraftfullt, fordi det brukes færre ord og nye ord. Formen «alfabet-dikt», der hver linje starter med en ny bokstav, er antydet gjennom egne overskrifter.

Kirkemusikk
Salmenes bok er blitt til i samarbeid med kirkemusikere fra Den norske kirke og Den katolske kirke, for at den nye teksten skal egne seg til liturgisk sang og tidebønn. I de fortellende tekstene er den hebraiske stilfølelsen blitt tydeligere, samtidig som ordvalg og setningsbygning viser at dette er en moderne, norsk bibeltekst.

Ny forskning - ny bibeltekst
Forfatterne har samarbeidet med mange av Norges fremste bibelforskere. Deres oppgave har vært å kvalitetssikre de hebraiske og greske kildetekstene og fortolkningen av dem. I noen tilfeller har helt ferske forskningsresultater ført til helt ny bibeltekst i Det gamle testamentet. Fra Qumranfunnet ved Dødehavet er det tatt inn flere nye tekstavsnitt i Første Samuelsbok (bl.a. i 1 Sam 10,27-11,1). Disse må ha falt ut av bibeltekstene tidlig i overleveringsprosessen, kanskje på grunn av avskriftsfeil, og ble publisert for første gang mens den nye bibeloversettelsen ble til.

Oversikt over alle prosjektdeltakerne finner du HER .
Mer informasjon om oversettelsen finner du HER.

Bibel 2011

  • Forståelig for mennesker i dag
  • Bygger på de eldste håndskriftene
  • Mest benyttet i menighetene
  • En bibel barn og unge er kjent med
  • Bibelselskapet støtter bibelarbeid i hele verden

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO