Gå til innhold

13 Er noen av dere vis og forstandig? Da må han vise det i gjerning, i et rett liv preget av den ydmykhet som visdommen gir.

Bibelen som litteratur

Bibelen er et stort litterært kunstverk. Teologer, språkforskere og skjønnlitterære forfattere har derfor samarbeidet om Bibelselskapets nye oversettelse: Bibel 2011.

En mengde norske forfattere har vært brukt som konsulenter i oversettelsesprosessen, blant andre Inger Bråtveit, Oskar Stein Bjørlykke, Jon Fosse, Paal-Helge Haugen, Inger-Elisabeth Hansen, Odveig Klyve, Karl Ove Knausgård, Jørgen Norheim, Håvard Rem, Jan Erik Rekdal, Jan Ove Ulstein og Hanne Ørstavik. Deres oppgave har vært å ta vare på de litterære uttrykksmåtene og teknikkene som brukes av de bibelske forfatterne.

Sjangrer
Bibelen omfatter en mengde sjangre og former. I de poetiske tekstene er både stilfølelsen og virkemidlene i de gamle tekstene blitt tydeligere. Språket er blitt enklere og mer kraftfullt, fordi det brukes færre ord og nye ord. Formen «alfabet-dikt», der hver linje starter med en ny bokstav, er antydet gjennom egne overskrifter.

Kirkemusikk
Salmenes bok er blitt til i samarbeid med kirkemusikere fra Den norske kirke og Den katolske kirke, for at den nye teksten skal egne seg til liturgisk sang og tidebønn. I de fortellende tekstene er den hebraiske stilfølelsen blitt tydeligere, samtidig som ordvalg og setningsbygning viser at dette er en moderne, norsk bibeltekst.

Ny forskning - ny bibeltekst
Forfatterne har samarbeidet med mange av Norges fremste bibelforskere. Deres oppgave har vært å kvalitetssikre de hebraiske og greske kildetekstene og fortolkningen av dem. I noen tilfeller har helt ferske forskningsresultater ført til helt ny bibeltekst i Det gamle testamentet. Fra Qumranfunnet ved Dødehavet er det tatt inn flere nye tekstavsnitt i Første Samuelsbok (bl.a. i 1 Sam 10,27-11,1). Disse må ha falt ut av bibeltekstene tidlig i overleveringsprosessen, kanskje på grunn av avskriftsfeil, og ble publisert for første gang mens den nye bibeloversettelsen ble til.

Oversikt over alle prosjektdeltakerne finner du HER .
Mer informasjon om oversettelsen finner du HER.

Bibel 2011

  • Forståelig for mennesker i dag
  • Bygger på de eldste håndskriftene
  • Mest benyttet i menighetene
  • En bibel barn og unge er kjent med
  • Bibelselskapet støtter bibelarbeid i hele verden

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO