Gå til innhold

13 Er noen av dere vis og forstandig? Da må han vise det i gjerning, i et rett liv preget av den ydmykhet som visdommen gir.

Bibel 2011: Levende ord på et levende språk

Bibelselskapets siste oversettelse tar hensyn til at tekstene skal være språklig forståelige for moderne mennesker.

Samtidig er det lagt stor vekt på at oversettelsen skal formidle Bibelens grunntekst så nært som mulig.

Oversettelsesarbeidet ble påbegynt i 1999. En rekke teologer, språkforskere og skjønnlitterære forfattere har samarbeidet om bibeloversettelsen. I 2005 utga Det Norske Bibelselskap Det nye testamentet i ny språkdrakt, som lå nærmere den greske grunnteksten og samtidig var like språklig moderne som tidligere oversettelser. Oversettelsene til bokmål og nynorsk forelå samtidig.

Lansering i oktober
I desember 2010 ble oversettelsen av Det gamle testamentet godkjent i Bibelselskapets styre, og i oktober 2011 ble bibeloversettelsen lansert i sin helhet. Oversetterne av Det gamle testamentet har fulgt de samme prinsippene som for arbeidet med Det nye testamentet. Før lanseringen hart imidlertid hele bibelteksten gjennomgått en endelig revisjon.

I perioden fram til den nye oversettelsen forelå ble Bibelen i en overgangsperiode utgitt med Det nye testamentet fra 2005 og Det gamle testamentet fra 1978/85.

Bibelselskapets oversettelser
En fullstendig konkordant oversettelse finnes ikke. Både ordstilling, ordforråd og grammatikk gjør det umulig å oversette ”ord for ord” fra grunnspråkene. Derfor vil alle bibeloversettelser være idiomatiske i større eller mindre grad. Men det er likevel riktig å si at Bibelselskapets oversettelse fra 1978/85 er idiomatisk i større grad enn de andre norske oversettelsene.

Bibel 2011 baserer seg derimot på et mer konkordant oversettelsesprinsipp, der oversetterne søker å gjengi de bibelske grunntekstene så nært som mulig.

Flere oversettelser
Bibelselskapets forrige bibeloversettelse kom i 1978 (senere kalt 1978/85-oversettelsen). Denne har vært brukt i gudstjenestene i Den norske kirke og flere andre kirkesamfunn siden da. Det er også denne bibelteksten barn og unge har blitt kjent med gjennom skolens undervisning. 1978/85-oversettelsen bruker et mer moderne språk enn den gamle oversettelsen fra 1930, og mange ord som var gått ut av bruk ble erstattet med andre uttrykk. Det er også gitt ut to andre bibeloversettelser i Norge etter at 1978-utgaven kom: Norsk Bibel gav ut sin oversettelse i 1988, og Norsk Bibelforlag sin i 1997. Disse oversettelsene ønsker blant annet å ta vare på tradisjonelle uttrykk i bibelspråket i større grad enn det Bibelselskapets 1978-utgave gjør.

Det er ikke negativt at det finnes flere oversettelser. Når Bibelen finnes i ulike norske oversettelser, kan forskjellige mennesker finne den utgaven som kommuniserer best med dem.

Bibel 2011

  • Forståelig for mennesker i dag
  • Bygger på de eldste håndskriftene
  • Mest benyttet i menighetene
  • En bibel barn og unge er kjent med
  • Bibelselskapet støtter bibelarbeid i hele verden

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO