Gå til innhold

11 Kort tid etter ga Jesus seg på vei til en by som heter Nain. Disiplene og en stor folkemengde dro sammen med ham.

Spør oss om Bibelen

Hans-Olav Mørk er prest, bibeloversetter og leder av Bibelselskapets seksjon for bibeloversettelse. I denne spalten svarer han på innsendte spørsmål.

Hans-Olav Mørk

Navn:

Hans-Olav Mørk

Beskrivelse:

Bibelselskapet innehar Norges fremste ekspertise om Bibelen og bibel-oversettelse. Kontakt oss med spørsmålet ditt.
 • Søndagens tekst på nettet

  04. juni 2015

  Spørsmål:

  Jeg skulle gjerne hatt en utleggelse / forklaring på bibelvers. Finnes det et slikt nettsted. I denne omgang gjelder det søndagens tekst: Joh. 3, 26-30. Er med i en kirkering som skal ha samling førstkommende fredag. Hadde vært kjekt å fått litt "input" innen den tid.

  ******************************

  Svar:

  Selve bibelteksten finner du på http://www.bibel.no/Nettbibelen/Kirkearets-tekster. Teksten her er direkte fra Bibelen og ikke fra Kirkens tekstbøker, der tekstinnledningene i noen tilfeller er lett tilrettelagt for liturgisk bruk. På bibel.no, under Nettbibelen, ligger det under overskriften "Meditasjon med Ordets Skole" (http://www.bibel.no/meditasjon) fine betraktninger om søndagens tekst. Disse skrives av Turid Barth Pettersen og Hans Sagrusten fra Bibelselskapet.
  Når det gjelder andre gjennomganger av søndagens tekst på nett, er det greit å Google "søndagens tekst". Slik fant jeg ut at Nettkirken til Sjømannsmisjonen har en fin nettside, bl.a. med gjennomgang av søndagens tekst for kommende søndag. Her er adressen: https://www.nettkirken.no/…/…/05/det-kommer-ikke-an-paa-meg/

  Hans-Olav Mørk

 • Bibel på Android-telefon

  11. april 2015

  Spørsmål:

  Finnes det muligheter til kjøpe og laste ned Bibel 2011 slik at jeg kan lese den på Android-telefon uten å være online?

  ******************************

  Svar:

  Du kan få kjøpt Bibel 2011 til nedlasting på to bibel-apper, YouVersion og Olive Tree. Jeg har selv den siste, og den fungerer fint. Bibel 2011 koster litt mindre enn den trykte standardutgaven. Der kan du også kjøpe de hebraiske og greske kildetekstene og lese dem ved siden av Bibel 2011 om du vil. Du kan få dem med leksikon inkludert, bare tap på ordet, så kommer betydningen opp.

  Hans-Olav Mørk

 • Kursivert tekst i Det nye testamentet

  23. april 2015

  Spørsmål:

  Hvorfor veksles det mellom vanlig tekst og kursiv i bibelteksten til Det nye testamentet, til og med i samme setning? Et eksempel fra dagens tekst 20. april 2015, 1 Pet 2,24: På sin egen kropp bar han våre synder opp på treet.

  ******************************

  Svar:

  All tekst som står i kursiv i Det nye testamentet (NT) fra Bibel 2011 er tekst med ordlyd som også finnes i Det gamle testamentet (GT). Forfatterne som skrev NT, siterte ofte fra den greske oversettelsen av det vi kaller GT, det vil si jødenes hellige tekster. Det vet vi fordi de noen ganger sier eksplisitt hvor de siterer fra, f. eks. i Apostlenes gjerninger kap. 13, v. 32. Der siteres det fra Salme 2. GT-sitatene i NT kan ellers kjennes igjen fordi ordlyden i NT-teksten er den samme som i GT-teksten. Noen ganger er det bare brokker av tekst som er tatt med som et element i NT-teksten. Slik tror vi det er i 1 Pet 2,24. Det er ikke alltid lett å vite om det virkelig er sitater eller ikke i slike tilfeller. Noen ganger lar NT-forfatterne sin egen fortolkning prege måten de siterer eller bruker tekstbrokkene på. Fordi det finnes flere sitater fra og henspillinger på den greske oversettelsen av Jesaja kap. 53 i 1 Pet, tror vi at det i v. 24 er henspilt på teksten i Jes 53, v. 4f, "Sannelig, våre sykdommer tok han, våre smerter bar han", og v. 12, "Han tok på seg de manges synd og ble rammet i stedet for lovbrytere..

  Hans-Olav Mørk

 • Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
  Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
  Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO