Gå til innhold

46 Da sa Maria:

Med 12-år gamle Maria som språkkonsulent har Harald Kaasa Hammer oversatt <em>Luthers lille katekisme</em> til et godt språk for vår tid, skriver anmelder Boe Johannes Hermansen. (Foto: Wikimedia)

Liten med stort innhold

Anmeldt av: Boe Johannes Hermansen

I skole og kirke i Norge har Martin Luthers lille katekisme vært et standardverk, siden den kom ut første gang i 1537, i den dansk-norsk skoleutgaven til Palladius. Lille katekisme, som er en praktisk anlagt bok for det daglige liv, er også bekjennelsesskrift i de lutherske kirker. For en slik bok er det viktig at tekstene har et godt språk. Det har prest Harald Kaasa Hammer sørget for med den nyeste oversettelsen.

I boka presenteres de fem viktigste tekstene i den kristne tro: De ti bud, trosbekjennelsen og Fadervår, dåpsbefalingen og nattverdordene.

Bibelavsnittene som Luther tok med, omhandler de fem nettverkene Gud har satt mennesker inn i: Menigheten, samfunnet, ekteskapet, familien og arbeidslivet - altså de rammene kjærligheten, troen og bønnen skal utøves i. Det er nok den livsnære plasseringen som har gjort Lille katekisme så tidløs.

Lille katekisme utfordrer på alle nivåer. Kirken som kirke trenger et pedagogisk bekjennelsesskrift som en stadig påminnelse om at troen skal leveres videre. Menighetens søndagsgudstjeneste trenger å stå i vekselvirkning med hverdagens åndelige liv, og med alle de daglige utfordringene. Menighetens undervisning skal støtte og bygge opp under faddernes og foreldrenes ansvar for hverdagens trosliv i alle nettverk og relasjoner. I hjemmet – om en bor alene eller i familie – trenger en at det åndelige liv knyttes til det en gjør, og som mennesker har gjort til alle tider: vi står opp og legger oss, vi går til arbeid hjemme eller ute, og vi går til bords.

Luther gir foreldre konkret hjelp til å forklare de fem hovedtekstene som alle skulle kunne utenat. Det gjør han ved dialoger:

  • «Hva betyr det?» / «Svar: Gud gir daglig brød…»
  • «Hva menes med daglig brød?» / «Svar: Med daglig brød menes…».

På denne måten vises det hva barna skal lære og kan spørre om, og hva foreldrene skal lære seg til å svare. Enkelt, men genialt.

Det pedagogiske siktet har fått fornyet aktualitet i vår tid, når hjemmet og menigheten ikke lenger kan regne med at barnetroen styrkes og næres i skolen. Hammer forteller at han har hatt mange konsulenter på den nye utgaven. Men den viktigste er Maria på tolv år.
- Vi har gått gjennom hver setning og hvert ord på mer enn to stavelser. Det var den morsomste delen av arbeidet, forteller Hammer.

Den nye katekismeutgaven kan brukes for seg, eller limes inn bak i Bibelen. Katekismen er ment å være en bruksbok. Og det har Hammer gitt oss med den nye oversettelsen av en nær 500 år gammel bok, som fortsatt er like aktuell.

Anmeldelsen stod først på trykk i Moss Avis 24. august 2013

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO