Gå til innhold

18 Da sa Herren Gud: «Det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil lage en hjelper av samme slag.»

Anna Ramskov Laursen

Foto: Anna Ramskov Laursen

Skatter fra 2000 år

05. september 2013.

Skatter fra 2000 år
Nå er boka her. «Veier til helhet» presenterer en rekke av de skattene som finnes i den kristne kirkens 2000-årige tradisjon. De ser ut til å være en godt bevart hemmelighet for mange, både innenfor og utenfor kristen tradisjon. Selv har jeg fått omtrent likelydende kommentarer fra garvede kristne som fra dem som mediterer innen nyåndelig tradisjon: «Å, dette må da være noe nytt i kristen sammenheng.» Eller: «Det er jo veldig fremmed for kristendommen.»

Det har nok gått mange hus forbi at den aller første som mediterte i kristen tradisjon var Maria den natten hun fødte Jesus. I Lukas 2 fortelles om gjeterne som kom på besøk og var fulle av undring over barnet og englebesøket de hadde opplevd på marken. Da står det: «Maria tok vare på alt som ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte.» (Luk 2,19.) Å grunne på ord i sitt hjerte – det er meditasjon!

Så meditasjon er verken nytt eller fremmed for kristendommen. Den har vært der fra starten, og har utfoldet seg rikt opp gjennom århundrene. Men den har også i hovedsak vært borte fra de protestantiske kirkene siden 1600-1700-tallet. Nå er kanskje tiden der for å finne tilbake til den?

Et mangfoldig innhold
I «Veier til helhet» har jeg ønsket å vise noe av mangfoldet i den kristne meditasjonstradisjonen. Målet har vært å presentere de ulike formene på en slik måte at den som vil lære å meditere, kan gjøre det ut fra boka. Dette er en begynnerbok, men den gir også tips om veien videre for den som vil søke dypere.

Det finnes flere typer meditasjon innen kristen tradisjon. Fra begynnelsen var det meditasjon å grunne på et bibelord eller betrakte Guds verk (f eks skaperverket, frelsen, Guds omsorg og gaver) eller å skue den treenige Gud selv, som var den kristne meditasjonens objekt. Jeg beskriver en rekke slike meditasjonsformer og -tradisjoner i boka.

Lectio divina
Den eldgamle lectio divina er en klassisk form som kan brukes både enkelt og mer avansert. Lectio divina betyr «guddommelig lesning» og er i slekt med Marias måte å meditere på. Her grunner vi eller mediterer over et bibelord som i neste omgang fører inn i en samtale med Gud. Den kan også bringe oss videre til stillhet og hvile i Guds nærvær.

Ignatianske øvelser
På 1500-tallet levde ridderen Ignatius av Loyola som ble tiggermunk, retreatleder og åndelig veileder, og gav oss en hel rekke åndelige øvelser, der i blant flere meditasjonsformer. I boka blir noen slike øvelser beskrevet.

Jesusmeditasjon
Bibelmeditasjonen til Ignatius tar i bruk sanser, fantasi, fornuft, vilje og forestillingsevne. Denne bibelmeditasjonen er ført videre i en norsk variant kalt Jesusmeditasjon. Den ble introdusert i Norge av pastor Edin Løvås på 1950-tallet samtidig med at det første kristne retreatstedet så dagens lys på Sandom i Ottadalen.

Kristuskransen
Kristuskransen eller Livets perler er et hjelpemiddel i bønn og meditasjon, i likhet med for eksempel den katolske rosenkransen. Den er lagd av den svenske biskopen Martin Lönnebo på 1990-tallet og er spredt til mange land. Den kan brukes på et utall måter i meditasjonen, og noen av dem presenteres i boka.

Ikonmeditasjon
Ikonene fra den ortodokse kirken har for lengst gjort sitt inntog i Norge. De er skapt for bønn og meditasjon og kan også brukes på en rekke forskjellige måter i meditasjonen. I boka viser jeg et par av disse måtene.

Keltisk meditasjon
Jeg presenterer også den keltisk-kristne tradisjonen, som mange har fått øynene opp for de siste tiårene. Interessen for det keltiske griper ellers ofte tilbake til det førkristne. Men den keltisk-kristne tradisjonen går helt tilbake til 300-tallet og er svært vakker, poetisk og realistisk. Den ser Gud i alt på en meditativ måte og fortjener å bli gjenoppdaget.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO