Gå til innhold

9 Til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned på alle andre, fortalte Jesus denne lignelsen:

Anna Ramskov Laursen

Foto: Anna Ramskov Laursen

Å søke gud i oss

05. september 2013.

Å søke Gud i oss
Det finnes også en rekke meditasjonsformer i kristen tradisjon, som handler om å søke innover, å søke Gud i dypet av oss selv. De er knyttet til konsentrasjon, nærvær, oppmerksomhet, hvile og stillhet. De har i kristen tradisjon ikke vært kalt meditasjon, men kontemplasjon, kontemplativ bønn eller indre bønn.

Da de østlige åndelige praksisene kom til Vesten på 1900-tallet og fikk navnet meditasjon, var dette nettopp former knyttet til stillhet, konsentrasjon og oppmerksomhetstrening. Begrepet «meditasjon» ble dermed forandret i forhold til den tradisjonelle kristne betydningen. Det er ut fra denne østlige forståelsen de fleste i dag kjenner til meditasjon. I boka har jeg tatt konsekvensen av dette, slik også mange kristne åndelige veiledere har gjort (Wilfrid Stinissen f eks), og kaller både de tradisjonelle meditasjonsformene i kristen tradisjon og de kontemplative for meditasjon.

De kontemplative meditasjonsformene som har mest likhet med slik folk flest forstår meditasjon i dag, er beskrevet først i boka. Noen av disse formene har hentet impulser fra andre meditasjonstradisjoner. Det viser at meditasjon har utgangspunkt i noe allmennmenneskelig.

Kristen dypmeditasjon
Kristen dypmeditasjon er den katolske karmelittordenens tradisjonelle, århundreårige måte å meditere på ved å være ordløs til stede hos Gud, mens de kneler i en anatomisk korrekt kroppsstilling. Kroppstillingen fører oss inn i stillheten. Denne formen har de siste tiårene hentet impulser fra za-zen, en zenbuddhistisk tradisjon, i måten å forholde seg til tanker og kropp på, og har blitt spredt til mange via retreatstedet Berget i Sverige. Den er også i slekt med mindfulness.

Kristen Meditasjon
En annen form som rett og slett kalles Kristen Meditasjon, stammer fra den irske munken John Main som på 1950-tallet lærte å meditere av en hinduguru i Malaysia. Han lærte en mantrameditasjon der en lyd gjentas uavbrutt i meditasjonen. Guruen hadde respekt for hans kristne tro og gav ham et kristent mantra. Denne formen likner på andre som bruker mantra eller metodelyd, for eksempel ACEM og transcendental meditasjon. I dag brukes som regel «ma-ra-na-ta» som mantra i Kristen Meditasjon. Det er hentet fra 1.Kor 16,22 og betyr «Kom, Herre.»

Sentrerende bønn
Sentrerende bønn bruker også et bønneord eller et hjelpeord for å komme til ro. Men ordet gjentas ikke hele tiden som et mantra. Ordet skal nemlig ikke ha fokus eller oppmerksomhet, men være en hjelp til å hvile eller være hos Gud i sitt indre. Denne formen er en type hengivelsesmeditasjon.

Jesusbønnen
Jesusbønnen fra den ortodokse kirken, hvor en kort eller litt lengre bønn som inneholder Jesu navn, gjentas igjen og igjen, har også gjort sitt inntog i Vesten. Den har røtter tilbake til 300-tallet, og har især vært praktisert i miljøer rundt Middelhavet, i Øst-Europa og i Russland. Denne formen kalles også hjertebønnen, fordi ordene etter hvert synker ned i hjertet der de sier seg selv nærmest uavbrutt, mens den indre oppmerksomheten er vendt mot Kristus. Denne bønnen kan praktiseres på mange måter. Noen av dem har vært inspirert av østlige måter å meditere på, eller har hentet inspirasjon fra sufismen, den mystiske tradisjonen i islam. Det gjelder for eksempel i forhold til pust, kroppsstilling og mentale metoder, som kan være så avanserte at de bare kan læres hos en åndelig veileder.

Tungetale
Jeg har også tatt med den urgamle tungetalen, rett og slett fordi jeg har lært den å kjenne som en meditativ form.

Dra på oppdagelsesferd
Til slutt: Den viktigste forskjellen mellom kristen meditasjon og andre meditasjonsformer er ikke måten vi mediterer på. Måten kan være ganske like. Men i kristen tradisjon er vi alltid i en relasjon til Skaperen, til den treenige Gud, til Kristus. Vi drikker av kilden, av Ånden. Vi er ikke alene på reisen. Mitt håp er at denne boka skal få mange til å oppdage skattene i den kristne meditasjonstradisjonen og drikke seg utørste av kilden.

Anna Ramskov Laursen
Forfatter, prest i Den norske kirke

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO