Gå til innhold

11 Kort tid etter ga Jesus seg på vei til en by som heter Nain. Disiplene og en stor folkemengde dro sammen med ham.

Eivind Hofstad Evjemo – En kamel og to gutter

1. Hva handler din fortelling om?

Teksten forsøker å skildre et barn som ikke helt vet hvordan det skal sortere i verden, som ikke helt vet hva som er riktig eller hva som skal tros. Gudsdimensjonen oppstår som en fornemmelse og kanskje litt som en lengsel. Teksten forteller også om en iscenesettelse av juleevangeliet der min unge helt får gleden av å spille forparten til en kamel. Dessverre ender det i katastrofe.

2. Hva var det i fortellingen om Jesu fødsel som inspirerte deg til å skrive akkurat dette?

For meg er julefortellingen uløselig knyttet til ritualene og tradisjonene som adventstiden består av; julespill, lystenning, nøtteknekking, høytlesninger og musikk. Det jeg ville med teksten var å se på hvordan et ungt sinn som står på utsiden av denne store historien måler den i forhold til sin egen. For ham kommer meningsinnholdet i evangeliet først og fremst som fornemmelser og hemmeligheter og er derfor av den aller største betydning.

3. Hva tenker du julefortellingen kan si dagens mennesker?

Det finnes et sterkt budskap om solidaritet i juleevangeliet som på tusen måter burde gi mening for oss i dag. Det ber oss om å være sjenerøse mot det fremmede og vise godhet, handling og menneskelighet.

4. Hva betyr julefortellingen for deg?

Jeg har ikke en julefortelling som nødvendigvis kan deles. Jeg bærer den i meg som en hemmelighet, som noe jeg kan trekke fram, men også glemme. Men den ligger der og ulmer hele tiden med sin snodige lukt av stall og myrra.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO