Gå til innhold

31 Siden forlot han Tyros-området igjen. Han tok veien om Sidon og dro mot Galileasjøen gjennom Dekapolis-landet.

Gro Dahle – De som fikk plass i herberget …

1. Hva handler din fortelling om?

Jeg prøver å se julefortellingen med et litt annet blikk og har derfor skrevet inn en annen synsvinkel til historien: en ung jente som snart skal bli storesøster. Jeg følger den lille familien hennes inn mot Betlehem og forsøker å skildre dette stressende og kaotiske sivilisasjonsprosjektet og forsøket på å telle alle innbyggerne og skrive dem inn i manntallet: alle menneskene på veien, byen som er fylt til randen, de altfor fulle herbergene, det siste lille rommet og fødselen av det som skal bli lillebroren. Kanskje er det bare en helt vanlig lillebror – eller kanskje det er selve Jesusbarnet som blir født der og da i dette rommet?

2. Hva var det i julefortellingen om Jesu fødsel som inspirerte deg til å skrive akkurat dette?

Fortellingene fra Bibelen er alltid inspirerende. Jeg syns det er moro å bruke bibelske referanser og karakterer og leke med historiene, vri på dem og la menneskene bli vanlige og hverdagslige, oversette situasjonene til vår tid og vårt språk. Det er en blanding mellom høytid, ladning og konkret hverdagslighet i disse detaljerte rapportene i evangeliene som jeg syns er interessant og som det er morsomt å gripe tak i.

Dessuten er manntalls-prosjektet i seg selv ganske fascinerende historisk og sosiologisk. Det å telle og det å bli telt! Uroen for det, det truende i det å bli skrevet ned, registrert og satt i system.

3. Hva tenker du julefortellingen kan si dagens mennesker?

Julefortellingen er for det første en del av vår tradisjon og kultur. Det er noe vi i vårt mangfoldige samfunn kan ha felles, en felles bakgrunn av fortellinger som gir oss samhørighet og fellesskap. Vi trenger ikke tro på det, vi trenger ikke tilhøre samme tro, men det å dele fortellinger, gjør samfunnet vårt rikere og fellesskapet sterkere.

For det andre er det mye i juleevangeliet som kan overføres til dagens situasjon med flyktningstrømmen og asylsøkerne som skal telles, registreres, plasseres, skrives inn i manntallet. Og for min del er dette noe av underteksten i min versjon: det å komme fremmed til en by og være redd og usikker og grue seg til å bli telt.

4. Hva betyr julefortellingen for deg?

For meg er julefortellingen en del av min historie og min oppvekst. Jeg syns det er en vakker og følelsesladet fortelling som sammen med julemusikken gir stemning og ritualer i jula – samtidig som fortellingen deles av mange. Referanser til julefortellingen skaper felles holdepunkter og felles forståelse.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO