Gå til innhold

13 Er noen av dere vis og forstandig? Da må han vise det i gjerning, i et rett liv preget av den ydmykhet som visdommen gir.

<em>Trygge rom</em> tar opp trosopplæring i møte med sårbare og utsatte barn og unge. Boka vil gjøre kirkelige medarbeidere som jobber med barn og unge bedre rustet til å møte utsatthet og til å forebygge overgrep.

Foto: Trygge rom tar opp trosopplæring i møte med sårbare og utsatte barn og unge. Boka vil gjøre kirkelige medarbeidere som jobber med barn og unge bedre rustet til å møte utsatthet og til å forebygge overgrep.

Et trygt sted

18. desember 2013.

Barn er sårbare. Ikke minst i møte med kirken trenger denne sårbarheten å bli sett og møtt. Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep opplevde at det i kirkelige utdanninger ikke ble satt stort nok fokus på oppvekstkunnskap. Det gjør boken Trygge rom noe med.

Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep opplevde at det i kirkelige utdanninger ikke ble satt stort nok fokus på oppvekstkunnskap. Det gjør boken Trygge rom noe med.

- Vi har sett at utdanningsløpene for kirkelige stillinger med ansvar for barn og ungdom i beskjeden grad har vært opptatt av hvordan det er å vokse opp, forteller Elisabeth Torp, daglig leder i stiftelsen Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep og en av redaktørene bak Trygge rom. Trosopplæring i møte med sårbare og overgrepsutsatte barn og unge.

Trygge rom er en bruksbok for kirkelige medarbeidere i møte med barn og unge, i tillegg til å være en fag- og ressursbok for studier på bachelor- og masternivå. Boken er en artikkelsamling der artikkelforfatterne med ulike vinklinger nærmer seg utfordringer kirken står overfor i satsingen på trosopplæring i menighetene.
- Vold, overgrep og omsorgssvikt er en realitet for mange barn. Dette må kirken og lokalmenighetene forholde seg til. Med breddesatsingen i trosopplæringen blir det ikke mindre viktig at de kirkelige medarbeiderne vet hva de bør gjøre når de møter barn som de for eksempel lurer på om har vært utsatt for overgrep, sier Torp.
For overgrep skjer overalt. Grenseløshet og svik finnes i alle sosiale lag og alle slags lokalsamfunn.

Trygge rom tar utgangspunkt i tre eksempelfortellinger som presenteres i starten av boken. Alle casene handler om unge i kristne miljøer som på ulike måter utsettes for overgrep. Historiene er fiktive, men basert på arbeidet Kirkelig Ressurssenter driver. Voksne som i barne- og ungdomstiden ble utsatt for overgrep i kirkelig sammenheng har kommet med sine erfaringer og bidratt til virkelighetsnære eksempler. Så har kjønnsforskeren, barneteologen, legen og spesialpedagogen sammen med andre fagpersoner nærmet seg de tre eksemplene fra sine faglige ståsted. Når artiklene tar utgangspunkt i gjenkjennelige eksempelfortellinger fra en menighetshverdag, kan det bli lettere for en kirkelig medarbeider å relatere til sin egen arbeidsvirkelighet – og kanskje enklere både å oppdage og å hjelpe overgrepsutsatte barn og unge.

- Som kirkelig medarbeider kan det være vanskelig å handle i en situasjon der en mistenker at noe er galt. Hvorfor er det slik?
- Jeg tror mye skyldes usikkerhet og manglende øvelse i å gjøre noe i møte med sårbare barn og unge, svarer Torp.
- De fleste har liten erfaring med slike situasjoner, og frykten for å gjøre feil gjør fallhøyden større enn den trenger å være. Heldigvis kan kunnskap gjøre den kirkelige medarbeideren trygg i situasjonen. Boken Trygge rom inneholder mye av den hjelpsomme kunnskapen.

Trygge rom har også egne kapitler som omhandler overgrep mot menn. Tradisjonelt settes kvinnen og barnet i offerrollen når det er snakk om vold eller overgrep. Det snakkes mindre om overgrep mot gutter. Derfor løftes dette frem i boken. Kan Bibelens fortellinger om Jesus som offer fungere som støttefortellinger for utsatte menn? Jesus ble også utsatt for overgrep og svik, kanskje kan det være en måte å skape identifikasjon på?

Elisabeth Trop, Forfatter
Elisabeth Torp
Foto: Dag Kjær Smemo

- Hvordan kan en kirkelig medarbeider jobbe forebyggende i forhold til overgrep?
- Ved å snakke om det. Vi må våge å nevne det unevnelige, bare slik kan det vonde bli satt ord på for den det gjelder. For en overgrepsutsatt kan det være et vendepunkt den dagen noen andre tør å snakke om det. Det vanskelige må snakkes frem, forklarer Elisabeth Torp. Sorg knyttet til svik får gjerne ensomhet som konsekvens.
- Overgrep bringes ofte til taushet. Derfor er det viktig å snakke om det, for på den måten å gi barn og unge mulighet til å formidle hva de har vært utsatt for. Slik er vi med på å gjøre kirken til et godt sted med trygge rom for alle, understreker Elisabeth Torp.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO