Gå til innhold

1 Visdommen har bygd seg hus
og hugget til sine sju søyler.

Freddy Olsen Fjellheim er aktuell med diktsamlingen <em>Vergeløs - små bønner og trialoger</em>

Foto: Freddy Olsen Fjellheim er aktuell med diktsamlingen Vergeløs - små bønner og trialoger

«Det er i håpløsheten håpet finnes, i svakhetens mulighet at livet begynner»

11. august 2014.

Forfatter Freddy Fjellheim har gjennom mange år undersøkt og kritisert det nyrike Norge ut fra et økologisk perspektiv, både gjennom egne utgivelser og gjennom å være en tydelig stemme i den offentlige debatten. Nå gir han ut diktsamlingen Vergeløs - små bønner og trialoger på Verbum Forlag.

Fjellheim er dypt engasjert i den økologiske krisen. For tiden er han blant annet redaktør for nettstedet www.forfatternesklimaaksjon.no.
– Selv vitenskapsfolk mister ordene, sa han om klimakrisen i programmet Diktafon på P2 i 2012, da som sjef for festivalen «Poesi i grenseland».
– Der vitenskapsmennene mister ordene kommer poetene inn, sier han videre.

Diktsamlingen Vergeløs viser en verden på bristepunktet, men fastholder samtidig håpet som en del av håpløsheten.

Fjellheims forrige diktsamling Mennesket har korsets form (Cappelen Damm 2009), fikk gode kritikker. Oddmund Hagen i «Dag og Tid» skrev blant annet at «Forfattarskapen er under eitt prega av analyse, refleksjon og samfunnsengasjement, og han har gjennom snart tretti år skrive seg fram til ein posisjon i norsk samtidslitteratur der han ikkje liknar på nokon og ingen liknar på han.» Gjennom sitt forfatterskap har Fjellheim utviklet begrepet sakpoesi, en helt egen sjanger. Poesi, prosa og sakprosa møtes i tekstene, der de integreres i hverandre.

Begrepet trialoger bringer Ånden og den åndelige dimensjonen inn som en tredje instans i lesningen, i et slags trefoldig forhold mellom leser, tekst og den åndelige instansen. Vergeløs er en samling tekster som inviterer leseren til en relasjon med Gud og med sin neste, herav også det nyskapende ordet «trialoger».

Vi har bedt forfatteren si litt ut fra stikkord vi har valgt oss etter å ha lest Vergeløs.

– Hva vil det si å være «vergeløs»?
– Det vergeløse kan være det forsvarsløse. I det forsvarsløse ligger svakhetens mulighet, der alt åndelig liv begynner. Det vergeløse er slik sett den rake motsetning til forsvarsverkene vi bygger av privilegiene vi samler på, materielt, språklig og mentalt. Men i Vergeløs blir det leserens oppgave å finne ut av hva dette innebærer, kanskje ved å våge lesningens vergeløshet?

Gud
– Hvem er Gud?
– Gud er Kristus som peker på barnet, og barnet sitter med nøklene til Guds rike. Kristus rommer det aller, aller svakeste. Denne svakheten er kimen til hele universet, i hver minste menneskecelle, slik jeg ser det. I dette ligger et guddommelig paradoks: Styrke og svakhet i ett - i kontinuerlig bevegelse.

Mennesket
– Hva vil du si om menneskets tilstand?
– Mennesker har dyrket frem former for styrke og ytre overlevelse som gjør at hele vår kjente historie er i ferd med å bryte sammen. Vestens menneskesamfunn har forårsaket en overoppheting av kloden som kan ende i ødeleggelse, for dette er sterke prosesser med høy hastighet. Jeg kaller det klimaomveltninger. Historien bevitner at de rike delene av verden valgte økonomi, profitt og ytre styrke, og at vi glemte mennesket på veien.

– Hva er mennesket da, når det er glemt på veien?
– Det vi ser i slumbebyggelsene, under broene og i sykdommenes randsoner. Det synet rike mennesker ikke orker å se fordi det minner dem om deres egen indre fattigdom?

Kloden
– Finnes det håp?
– Klodens tilstand er kritisk, men samtidig er mulighetene for å løse krisen gode, også økonomisk. Disse mulighetene haster det med å gripe. Vi kan ikke vente lenger.

Håp
– Hvor finnes håpet?
– Det sanne håpet vokser ut av håpløsheten. Håpet er der hele tiden, slik den kristne gleden er der, uavhengig av våre følelser og tanker. Midt i smerten og håpløsheten er alltid håpet der, som en sti til Guds rike, til fellesskapet som begynner allerede i dette livet.

Lytt til intervju med Freddy Fjellheim som også leser fra sin nye diktsamling Vergeløs. Små bønner og trialoger.

Lytt hos NRK (åpner nytt vindu)

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO