Gå til innhold

1 Visdommen har bygd seg hus
og hugget til sine sju søyler.

Geir Hellemo (Foto: Hans J. Sagrusten)

Foto: Geir Hellemo (Foto: Hans J. Sagrusten)

Salmene er Bibelens skattkiste

10. mars 2017.

«Da jeg ble sjuk for noen år siden, endret livet mitt seg. Det har utvilsomt utvidet min forståelse av hva det vil si å være menneske. Nå grunner jeg over livet på andre måter enn før.»

Det skriver Geir Hellemo i forordet til den ferske boka Livet i Salmenes bok, der han reflekterer over egne livserfaringer i møte med Salmene.

– Antagelig leser jeg nå med et litt annet blikk enn tidligere. Kanskje har salmene hjulpet meg til å tenke, om ikke dypere akkurat, så i alle fall mer adekvat om livet, sier Hellemo.

De bibelske salmene beskriver livet på måter som er skremmende gjenkjennelige, enten det dreier seg om ensomhet og gudsforlatthet, fiendskap og maktmisbruk, eller sykdom og indre mørke.

I 2011 ble Hellemo syk, noe som har ført til at han sitter i rullestol. Hans liv ble dermed ikke den aktive tilværelsen for en relativt ung og sprek pensjonist, men en tilværelse som stadig innskrenkes av sykdommen.

– Når jeg leser Salmenes bok, da stopper jeg alltid opp ved en eller annen merkelig formulering. Og så dveler jeg ved den, vender tilbake til den og grunner over den, sier Hellemo.

I boka er forfatteren opptatt av de store spørsmålene, og han henter fram innsikter som har hjulpet mennesker i møtet med de store utfordringene gjennom tusener av år.

– Tekstene setter meg i spill. De gir meg en samtalepartner som representerer noe som er forskjellig fra meg, som jeg kan bryne meg mot, uten at de har til hensikt å anvise hva jeg skal tenke, sier Hellemo.

9788254313329
Boka kjøper du i Nettbokhandelen.

– På denne måten gir de meg et ualminnelig godt speil til å se meg selv i. Meg selv og den tiden jeg lever i.

Vi trenger å bli utfordret. Vi trenger også å bli forstått. Men vi trenger kanskje aller mest å grunne over hvordan vi innretter vårt liv. Til dette prosjektet er Salmenes bok uovertruffen.

– Betraktningene jeg presenterer i boka har med alt dette å gjøre. Og mye mer. De vil først av alt minne om hva slags skatter vi har mellom hendene våre, alle sammen, sier forfatteren.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO