Gå til innhold

7 I nærheten av dette stedet lå det et gods som var eid av den fremste mannen på øya, han het Publius. Han tok vennlig imot oss som sine gjester i tre dager.

Med sin jakt på Bibelens tidligste manuskripter viser Hans Johan Sagrusten (bildet) hvordan virkelige historiske hendelser, fortalt i et fengende språk, overgår både fiksjonen og fantasien.

Foto: Med sin jakt på Bibelens tidligste manuskripter viser Hans Johan Sagrusten (bildet) hvordan virkelige historiske hendelser, fortalt i et fengende språk, overgår både fiksjonen og fantasien.

Det store puslespillet - jakten på de tidligste manuskriptene til Bibelen

07. oktober 2014.

Det finnes tusenvis av håndskrevne manuskripter til Bibelen. De danner et enormt puslespill som må legges, hver gang en ny bibeloversettelse skal lages. Hvilke manuskripter er eldst, og hvilke ligger nærmest den opprinnelige teksten – den som evangelister og apostler skrev for to tusen år siden?

Teksthistorien til Bibelen er som et puslespill hvor vi ikke har alle brikkene, og hvor noen biter ikke ser ut til å passe sammen. Kan tekstene ha blitt forandret gjennom århundrer med kopiering? Kan en romersk keiser ha forfalsket store deler av Bibelen? Bibelens teksthistorie er omgitt av rykter om hemmeligheter. Hvilke av dem er sanne, og hvilke er moderne fiksjoner?

Hans Johan Sagrusten har studert manuskriptene til Det nye testamentet i mange år. I Det store puslespillet tar han for seg de viktigste manuskriptfunnene fra 1800-tallet og fram til i dag. Hvor langt tilbake i tid kan funnene ta oss? Hvor nær Bibelens egen tid er det mulig å komme?

Bibelteksten er i seg selv fantastisk litteratur, men også manuskriptene bærer med seg spennende og utrolige historier. Funn av gamle manuskripter har alltid tirret vår menneskelige fantasi. Det er ikke rart at krimforfattere som Dan Brown og Tom Egeland bygger bøkene sine rundt oppdagelsen av gamle manuskripter. Men der krimromanene forteller fiktive historier, forteller Det store puslespillet om virkelige hendelser og virkelige funn. Alle fakta i boka er forankret i tekstforskningen. I Det store puslespillet får du vite hvor gamle de eldste manuskriptene til Bibelen er, hva forhistorien deres er, og hvordan disse tekstene har blitt kjent for oss i dag.

Det store puslespillet - jakten på de tidligste manuskriptene til Bibelen er en spennende bok om manuskriptene som ligger til grunn for bøkenes bok, Bibelen. Med sin jakt på Bibelens tidligste manuskripter viser Sagrusten hvordan virkelige historiske hendelser, fortalt i et fengende språk, overgår både fiksjonen og fantasien.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO