Gå til innhold

5 Ransak dere selv om dere er i troen. Prøv dere selv! Eller merker dere ikke at Jesus Kristus er i dere? Består dere kanskje ikke prøven?

Harald Olsen

Foto: Harald Olsen

Harald Olsen - Pilegrimsleia langs kysten

05. september 2013.

Det er kanskje ukjent for mange, men kystleia var i middelalderen en vanlig ferdselsvei også for pilegrimer. Pilegrimsreiser forbindes gjerne med vandringer, men flere viktige pilegrimsmål lå langs norskekysten. Fra Tønsberg til Bjarkøy finnes kystnære pilegrimsmål, og det er denne pilegrimsleia Harald Olsen ønsker å løfte frem i sin nyeste bok.

Det viktigste pilegrimsmålet var Nidaros, som regnes som et av Nord-Europas viktigste valfartssteder for pilegrimer. Dette bekreftes av historikeren Adam av Bremen allerede på 1000-tallet, og han anbefaler å ta kystveien til Nidaros, da landeveien både tok lengre tid og ble regnet som mer farefull, forteller Harald Olsen.

– Hva vil du si er den største forskjellen mellom pilegrimsreiser til lands og til vanns?
Havet representerer utfordringer og trusler, og er en omskiftelig følgesvenn. Det uforutsigbare momentet en ferdsel over sjøen har ved seg, åpner opp for ettertanke. Kanskje nettopp derfor ligger det mange pilegrimsmål langs kysten: Fra de store domkirkene til mindre kirker, klostre og steinkors, som ved Eivindvik i Gulen i Sogn. Domkirkene inneholdt relikvier, andre steder, som Selja, har legender knyttet til seg. Dette er viktige spor, både kulturelle og åndshistoriske.

– Hvem dro på pilegrimsferd langs kystleia?
– Det fantes ulike grunner til å velge pilegrimsveier både til lands og til vanns. Landeveien ble av mange regnet som farefull, men økonomi spilte også en rolle i dette valget, forteller Harald Olsen.
– Langs kystleia var det noen pilegrimer som betalte for å få skyss oppover kysten, men det fantes også dem som tok hyre på et handelsskip som skulle oppover langs norskekysten. Det var ulike grunner til å velge sjøveien. Men generelt var det nok slik at de som valgte kystleia var greit bemidlet, flest fattigfolk valgte landeveien, sier Olsen.

– Finnes det et spesielt sted blant pilegrimsmålene
langs kysten du har lyst til å løfte frem? – For meg har det vært en stor opplevelse å besøke øya Veøya i Romsdalsfjorden, som har vært et viktig helligsted. Veøya er en av de små perlene en sjøfarende pilegrim kan oppdage, sier Harald Olsen.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO