Gå til innhold

11 Kort tid etter ga Jesus seg på vei til en by som heter Nain. Disiplene og en stor folkemengde dro sammen med ham.

Jan Christian Kielland

Foto: Jan Christian Kielland

Åpne dører til kirka og Bibelen

05. september 2013.

Jan Christian Kielland opplever at mange unge ser på kirke og kristendom med et blikk som er spørrende, undrende og kritisk på samme tid. Gjennom Åpne dører ønsker han å få fram denne undringen og ta leseren med inn i et rom der lite er en selvfølge og der alle «hvorfor» er velkomne.

Gateprest Jan Christian Kielland knyter på seg forkleet, finner frem kniven og kutter opp grønnsaker. Om ikke lenge skal suppen være ferdig. Snart kommer et tjuetalls ungdommer til Domkirken. De trenger mat både for tanken og magen. Det vet gatepresten. Han er klar.

I fem år har Jan Christian Kielland vært gate-prest for ungdom i Oslo. Han er tilknyttet Domkirken, men store deler av sitt virke har han via internett. På www.gatepresten.no, via facebook, twitter og skype møter han unge mennesker som har spørsmål om tro eller bare trenger noen å snakke med. Gjennom disse årene har det tegnet seg et bilde av et ungt menneske for gatepresten: Et menneske som søker, som vil ha autentiske opplevelser, som famler og som opplever prestasjonspress på stadig flere områder. Men også et ressurssterkt og tenkende menneske. Dette mennesket har han nå skrevet en bok til.

Åpne dører er blitt en andaktsbok for ungdom mellom 15 og 20 år. Kielland har skrevet en bok han ønsker skal være åpnende.
– Det skal litt til for at et ungt menneske med lite kjennskap til Bibelen skal ta den fram og begynne å lese i den på eget initiativ. Mange lurer på om Bibelen i det hele tatt har noe å si dem. Hvor i boken skal de begynne? Det er lett å gi opp i møte med store mengder tekst, slik Bibelen kan oppleves for noen. Jeg tenkte: Hva gjør at en leser videre, hva skaper nysgjerrighet? Og fremfor alt: Hva skal til for at de opplever at Bibelen og fortellingene og menneskene de møter der kan angå dem? Kielland vet hvilken verdi en åpen dør har. Og snart åpner han døren til krypten i Domkirken i Oslo. Ut siver duften av hjemmelaget tomatsuppe.

Jan Christian Kielland ledig for oppdrag

Jan Christian stiller gratis opp i de sammenhenger han takker ja til å besøke, og skal kun ha dekket...
Les mer

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO