Gå til innhold

13 Er noen av dere vis og forstandig? Da må han vise det i gjerning, i et rett liv preget av den ydmykhet som visdommen gir.

Kari og Jacob Jervell sammen med sønnen Stephan hjemme i stua på Røa ca. 1970 (Foto: Privat)

Foto: Kari og Jacob Jervell sammen med sønnen Stephan hjemme i stua på Røa ca. 1970 (Foto: Privat)

Kari Veiteberg: Et portrett av Jacob Jervell

06. mars 2014.

Jacob Jervell er en internasjonalt anerkjent bibelforsker, forfatter og prest – og som teolog er han både beundret og omstridt for sine teologiske tolkninger og standpunkter. Teolog og bymisjonsprest Kari Veiteberg har skrevet boka Jacob Jervell. Et portrett.

- På hvilke områder har Jervell hatt størst betydning?
- Det aller viktigste med Jervell, er at han var og er en offentlig teolog. Teologien er for ham ikke bare noe som foregår innenfor kirken; den er også er helt naturlig del av den offentlige samtalen om etikk og politikk.

Fagmennesket Jervell
Jervell har i mange år vært enn faglig fundert teologisk stemme som folk har lagt merke til. Det er mange som har gjemt ordene hans i hjertet.
- Det jeg mener vi stadig kan lære av Jervell, er den lidenskapen han viser som fagmenneske: Det er hele tiden noe viktig som står på spill. Det er ikke snakk om bagateller, å flytte et punktum eller andre småting, det dreier seg om hva som er nødvendig, altså om hva som kan vende folk fra nød, her og nå!

Jeg, en Jervell-elev!
Kari Veiteberg var en av Jacob Jervells studenter på TF på 1980-tallet.
- Hva var det først og fremst du lærte? Og hva kjennetegnet Jervell som lærer?
- Jeg en Jervell-elev! Men jeg tror ikke Jacob Jervell egentlig søkte disipler, i den betydning at han ønsket å omgi seg med folk som mente det samme som han. Og det viktige for meg som Jervell-elev, er heller ikke de konkrete synspunktene hans, men synsretningen: At det dreier seg om å holde noe viktig for syne, og at det er et blikk som er nedenfra. Tekstgjennomgangen om Lasarus og den rike mannen viser denne måten å se på, og det var noe som skapte debatt: Det er ikke tilslutning til en tro, men forholdet til rikdom som setter skillet. Dette var noe som det var lettere for Lasarus, fra hans ståsted «der nede», å få øye på.

Teologien skal utfordre samfunnet
Veiteberg mener det stadig er viktig å holde fram Jesus som forbilde og som sentral i den kirkelige samtalen og i den offentlige debatten.
- Hva gjør vi i møte med tiggere som roper «kyrie eleison» på gatene nå? Hva gjør vi i forhold til prostituerte? Hva gjorde Jesus? Jervell er en av dem som lærte meg at teologien stadig kan og skal utfordre kirken og samfunnet.

Portrettboka om Jervell viser sammenhengen i det Jervell har gjort og stått for – fra juletregangen med de spedalske da han var barn, kvinneaksjonene før han kom i tenårene – og fram til kampen for kvinner og homofile i kirken.

Den historiske Jesus
Det er vanskelig si noe om Jervell uten å komme inn på Jesus, og refleksjonen hans om den historiske og virkelige Jesus er et uunnværlig utgangspunkt for alt det faglige Jervell har gjort.
- Hvordan har dette preget fremstillingen din i boka?
- Jeg tror Jesus både som polemiker og profet har vært et forbilde for Jacob. Og vi skal heller ikke se bort fra navnelikheten med den Jakob som skrev Jakobsbrevet, og som understreket hvor viktig det var å behandle alle i menigheten på same måte – og å gjøre rettferdige gjerninger.

Kari Veiteberg

Kari Veiteberg
Veiteberg er dr. theol og prest i Kirkens Bymisjon i Bergen. Hun har tidligere utgitt Kvinner i Bibelen (1995) og Evas døtrer (2001) på Det Norske Samlaget.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO