Gå til innhold

17 Gud, fra jeg var ung, har du lært meg opp.
Jeg forteller fortsatt om dine under.

Knut Tveitereid (Foto: NLA Høgskolen)

Foto: Knut Tveitereid (Foto: NLA Høgskolen)

Jesus: overkommelig og ubegripelig

10. juli 2017. Av: Knut Tveitereid

Ordet «overkommelig» markerer et slektskap med bøkene En helt overkommelig bibel og En helt overkommelig disippel.

I denne boken har jeg forsøkt å bevare en dobbelthet som finnes i Jesusfortellingen selv. For på sett og vis er Jesus så overkommelig at unger og ungdom forstår mer enn mange voksne. Men samtidig er både fortellingen, for ikke å snakke om fortellingens hovedperson, så ubegripelig – så kompleks, mangefasettert og stor – at et liv ikke er nok for den som virkelig vil prøve å fordype seg. Visjonen har vært å ikke gjøre det som er enkelt, unødvendig komplisert – og heller ikke fremstille det som er komplisert, mer lettvint enn det faktisk er.

Ordet «overkommelig» markerer også et slektskap med bøkene En helt overkommelig bibel og En helt overkommelig disippel. For også denne boken er et forsøk på å gjøre det som kan føles uoverkommelige til tider litt mer tilgjengelig. Det overordnede fortellergrepet er å presentere Jesu liv i deler: De tre årene i Galilea, De åtte dagene i Jerusalem og Alle dager over alt. Jesus fremstår noe forskjellig i disse tre delene. Leseren vil i løpet av boken finne ut av hvordan han eller hun har redigert sin egen Jesusfortelling.

Boken er dessuten utviklet sammen med Hellevik Studio, som ikke bare har utstyrt boken med illustrasjoner, men også med et dusin korte tegnefilmer som på en pedagogisk måte underbygger bokas hovedpoenger. Disse animasjonene kan sees på alle smarttelefoner og er lett tilgjengelige gjennom QR-koder spredt utover i boka.

Ordet «ubegripelig» markerer muligens en liten utvikling hos forfatteren, som har blitt 13 år eldre siden sist. Men mest markerer det en side ved Jesus selv: hovedpoenget er ikke å begripe alt, men å la seg gripe, la seg begeistre og la seg bevege. Om man mener man har forstått seg på Jesus, er det etter all sannsynlighet en god del en enda har til gode å forstå.

9788254313671
Boka kjøper du i Nettbokhandelen.
Mange mener sikkert det finnes nok bøker om Jesus allerede. Men det er faktisk ikke så mange av dem om man bare tenker etter. Og jeg kan på en måte forstå hvorfor. Å skulle si noe som ikke allerede er sagt, er delvis umulig. Men mest handler det nok om at Jesusfortellingen er et felleseie. Å skulle være den som vinkler disse fortellingene på sin måte, har til tider i skrivingen føltes som et for ambisiøst prosjekt. Men da har jeg ofte tenkt på de fire første evangelistene og tatt sats på nytt: For av en eller annen grunn valgte Matteus, Markus, Lukas og Johannes å fortelle hver sin versjon av den samme fortellingen – selv om det letteste ville vært å gjentatt hverandre.

Og nettopp her ligger bokas hovedanliggende: å oppdage vår egen Jesusfortelling og gjerne fortelle den til andre. Boka handler derfor ikke først om min fremstilling av Jesus, men at leseren skal finne fram til sin.

Jesus: overkommelig og ubegripelig

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO