Gå til innhold

11 Kort tid etter ga Jesus seg på vei til en by som heter Nain. Disiplene og en stor folkemengde dro sammen med ham.

Nick Page

Foto: Nick Page

Bibelen kort og godt

12. august 2014.

Nick Page, forfatter av Bibelen kort og godt, åpner sin siste bok ved å spørre «Hva er Bibelen?». Spørsmålet er godt fordi Bibelen brukes på mange ulike arenaer. Derfor får også spørsmålet ulike svar, alt etter som hvem man spør.

En filmskaper vil mest sannsynlig si noen annet om Bibelen enn en trosopplærer, mens konfirmanten nok kan tenke annerledes om Bibelen enn presten. Bibelen er mye, og for mange oppleves den som uoverkommelig. Det er dette Nick Page vil gjøre noe med.

«Hva er dette?»
Bibelen kort og godt er hva overskriften røper, en kort og god innføring til Bibelens bøker. Selv om bøkene i Bibelen varierer fra å være små noveller, som Ruts bok eller fortellingen om Jona, til lengre historiefremstillinger, som 2. Mosebok eller evangeliene, er omtalen de får i Bibelen kort og godt like stor. Page beskriver alle bøkene etter det samme skjemaet, og til hver bok svarer han på spørsmålene; «Hva er dette?», «Hva skjer?» og «Hvorfor er den viktig?»

Et snakkende esel ...
Som svar på spørsmålet «Hva er dette?» gir Page en beskrivelse av hver enkel bok på tre til fire linjer. Til spørsmålet «Hva skjer?» svarer han ved å gjenfortelle hendelsesforløpet i hver bok på én side. Men til spørsmålet «Hvorfor er den viktig?» har ikke Page alltid like mye si. Da tyr han ofte til noen artige observasjoner, som når han skal svare på hvorfor 4. Mosebok er viktig: Denne boka fortsetter historien om utgangen fra Egypt. Ja, den inneholder noen lover og utrolig mange navn, men også eventyr, spionasje, baktaling, plager og kamp. Og et snakkede esel.

Hva mer kan du be om?
Lettheten som preger språket i Bibelen kort og godt blir forsterket av friske illustrasjoner. Hver tekst presenteres med fargerike illustrasjoner som trekker frem noe særegent ved nettopp denne teksten. Hver bibeltekst har også et punkt som heter «Sjekk her!» Under dette punktet presenteres ofte noe morsomt, eller overraskende. Til 1. Mosebok leser vi for eksempel: Selv om frukten som Adam og Eva ikke skulle spise, tradisjonelt har blitt kalt et eple, står det ikke noe sted hva det faktisk var. Det kunne like gjerne ha vært en banan.

I Bibelen kort og godt får vi også tips til videre lesning. Page lister opp det han kaller «Ti kjappe» eller «Fem kjappe», og med disse teksthenvisningene fungerer Bibelen kort og godt også som en bibelleseplan.

Rollelister
Videre får hver bibeltekst en rolleliste hvor de sentrale rollene i nettopp denne teksten blir nevnt. Til evangeliet etter Lukas leser vi: I rollene: Jesus, døperen Johannes, Maria, Josef, disiplene, Herodes Antipas, Pilatus, lederne i templet, pluss noen statister.

Å skape leselyst
Med dette oppsettet kan gjennomgangen av de bibelske bøkene minne om en filmanmeldelse, et referat fra et sportsarrangement eller musikkfestival. Page presenterer med andre ord de bibelske bøkene på en utypisk måte. Men han gjør det godt, og de ulike bøkene legges fram med en friskhet som skaper leselyst.

Artig, lærerik og lettlest
Bibelen kort og godt er en artig, lærerik og lettlest bok om Bibelen. Den kan fungere som en enkel guide for dem som opplever Bibelen som noe uoverkommelig, men Bibelen kort og godt kan også være en morsom måte å friske opp gamle bibelkunnskaper på. Den er en perfekt gave til konfirmanten, og den kan fungere som et oppslagsverk for en quizmaster. Bibelen kort og godt er verken mer eller mindre, den er kort og godt om Bibelen.

Nick Page

Nick Page har skrevet mer enn 70 bøker, er aktiv innenfor en rekke organisasjoner i britisk kirkeliv og en mye brukt taler og foredragsholder.

Les mer

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO