Gå til innhold

35 Neste morgen gikk Jonatan ut på marken til den tid han hadde avtalt med David, og han hadde en liten gutt med seg.

Ragna Dahlen (foto: Presteforeningen / Ann Ellin Wang)

Foto: Ragna Dahlen (foto: Presteforeningen / Ann Ellin Wang)

En tro som bæres

11. september 2015. Tekst: Solvor Mjøberg Lauritzen, Lys og Liv

«Dersom Gud er kjærlighet, er han også sorg, for sorgen er kjærlighetens bakside».
Ragna Dahlens sønn, Andreas, ble rammet av en aggressiv kreftsykdom våren 2009. Han døde i juni samme år.

Ragna opplevde en total smerte og slitasje etter de intense månedene med fortvilet håp under sønnens sykdom.

– Det som dro oss gjennom de første ukene og månedene etter at Andreas døde, var alle rundt som tok initiativ, som inviterte oss og ga oss en retning som vi ikke fant på egen hånd, forteller Ragna. Hun er opptatt av ordet «retning».

– Jeg sier ofte: «Troen er ingen smertedemper, men en retning». Min tro, hvor den enn var i kaoset i 2009, var på ingen måte et vern mot den totale opplevelsen av sorg. Å miste et barn har gitt meg et ubotelig sår og rammet min innerste identitet. Men alle rundt oss ga livet en retning, og fremfor alt han som fremdeles kaller meg mor.

– Hva vil du si om «en tro som bærer»?

– Jeg har en tro som bæres. Noen bar meg til dåpen en gang, og noe bærer meg videre. Hva troen bæres av? Det må være av Gud selv, av han som gir meg livspust hver dag. Det er slik jeg tolker det, også i lys av luthersk teologi. Min tro presterer ingenting, den er bare gitt meg. Om min stemme er stum i lovsang eller bekjennelse, blir troen båret av fellesskapet. Det holder.

Ragna forteller om en grav på den ikkekatolske kirkegården i Roma som har gjort inntrykk på henne. På toppen av gravsteinen ligger en engel bøyd med vingene som et favntak over graven. Det er en engel i sorg, i medlidelse.

– Det er Gud for meg, i sorgen som en ledsager, som et favntak. Dersom Gud er kjærlighet, er han også sorg, for sorgen er kjærlighetens bakside. Troen må kunne hvile i dette favn.taket hos Gud. Det er selve nåden for meg.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO