Gå til innhold

1 Visdommen har bygd seg hus
og hugget til sine sju søyler.

Kommunikasjonsrådgiver/prest Sindre Skeie (til venstre), menighetspedagog Geir Endre Kristoffersen og lærer Joakim Stegen Tischendorf (foran) håper boka «Opp ned» kan være en guide inn i Bibelens lignelser. (Foto: Hans Jørgen Morvik)

Foto: Kommunikasjonsrådgiver/prest Sindre Skeie (til venstre), menighetspedagog Geir Endre Kristoffersen og lærer Joakim Stegen Tischendorf (foran) håper boka «Opp ned» kan være en guide inn i Bibelens lignelser. (Foto: Hans Jørgen Morvik)

«Opp ned» guider inn i troens verden

23. april 2014.

Nå kan du utforske åtte av Jesu lignelser ved hjelp av boken Opp ned.
– En døråpner inn i noe som er fremmed for mange, sier Sindre Skeie.

Mange har meldt savn etter en innføring i kristen tro for tenåringer. Sindre Skeie ble i fjor utfordret til å lage en slik bok for 15-18-åringer. Samtaleopplegget Opp ned er nå klar til bruk.

– Dette skal være en døråpner inn i noe som er fremmed for mange. I boken kommer lignelsene til uttrykk på sine egne og ungdommers premisser, sier Skeie.

Kjenner seg igjen
Skeie var prest i Søreide frem til nyttår. Nå er han kommunikasjonssjef ved Diakonhjemmet. Opp ned skrev han sammen med menighetspedagog Geir Endre Kristoffersen og lærer Joakim Stegen Tischendorf.

– Vi lekte med forskjellige måter å løse dette på. Ideen om å ta utgangspunkt i lignelser fungerer bra. Det er enkelt å identifisere seg med de menneskene vi møter i lignelsene, sier Skeie.

Tegneserie hjelper
Hver samling innledes og avsluttes med en enkel liturgi. Til hver lignelse er det laget en tegneserie.

– Det er ganske mange som ikke er så gode til å lese og skrive. Ser du på tegneserien, kan du enkelt få med deg fortellingen.

Nylig prøvde ungdom i Søreide menighet ut deler av samtaleopplegget.

– De syntes det var en veldig god måte å jobbe på, og gleder seg til fortsettelsen. Vi starter opplegget for fullt til høsten, forteller Geir Endre Kristoffersen.

Gir retning
Det er viktig at ungdom lærer og undrer seg over bibelhistorier, mener Skeie.

– Bibelfortellingene er sentrale fortellinger i vår kultur. Hvis vi glemmer disse felles referansene, vil også identiteten bevege seg bort fra det disse fortellingene formidler. Jesu lignelser kan prege et menneskes personlighet, minner Skeie om.

– Historien har vist at lignelsene har en egen evne til å tale til mennesker, uavhengig av deres livssituasjon. Lignelsene kan gi retning for livet videre. Jesu lignelser kan være livsforvandlende.

Hvordan leve
Tittelen på studieheftet er altså langt fra tilfeldig.
– Jesus snur alltid opp ned på noe når han forteller lignelser, sier Skeie.

Forfatterne har bygd opp et persongalleri, i form av tegneserieansikt, som ungdommene kan jobbe med boka gjennom.

– Persongalleriet tydeliggjør at de menneskene vi møter i lignelsene viser ulike sider ved det å være menneske. Lignelsene Jesus fortalte handler totalt sett om hvordan vi kan leve som mennesker i verden. Får tenåringene med seg det, har de fått med seg ganske mye, mener Skeie.

– Da er de kommet langt inn i troens verden.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO