Gå til innhold

1 Visdommen har bygd seg hus
og hugget til sine sju søyler.

– Vi har ønsket å gjøre fagteologien tilgjengelig for lesere som ikke er teologer, for bibelgruppedeltakere, kirkegjengere og andre interesserte, sier Mari Wirgenes, en av forfatterene av <em>Fra søndag til søndag</em>.

Foto: – Vi har ønsket å gjøre fagteologien tilgjengelig for lesere som ikke er teologer, for bibelgruppedeltakere, kirkegjengere og andre interesserte, sier Mari Wirgenes, en av forfatterene av Fra søndag til søndag.

Appetittvekkerne

19. november 2013.

Teologene Mari og Paul Erik Wirgenes og biskop emeritus Olav Skjevesland fullfører sine gjennomganger av kirkens nye tekstrekker med hver sin bok denne høsten. Felles for dem er at de ønsker å vekke lesernes appetitt – både på Bibelen og gudstjenesten.

Vi har stilt dem noen spørsmål når de nå er ved veis ende i arbeidet med 220 helligdagstekster.

Olav Skjevesland

Olav Skjevesland

er tidligere biskop i Agder bispedømme.


Olav Skjevesland

1. Du har gått gjennom prekentekstene til alle de tre tekstrekkene – hva har denne vandringen gitt deg?

For meg har arbeidet med disse bøkene vært et nytt, forfriskende møte med bibeltekstene, jeg vil huske det som svært berikende og givende.

2. Har du oppdaget noe som overrasket deg?

Gjennom arbeidet ble det tydelig for meg hvor uforutsigbar Jesus kan være. I evangeliene møter han mennesker i mange ulike livssituasjoner, på ulike steder og i ulike sammenhenger. Han kommer menneskene i møte der de er og slik de har det.

3. Hvordan har du jobbet med bibeltekstene?

Først har jeg lest teksten på grunnspråket og siden lest den opp mot Bibel 2011 og noen ganger også andre bibeloversettelser. Da trer eventuelle endringer tydelig frem, og disse gir ulike perspektiver til teksten. Siden er det grovkladd, finkladd og innføring.

4. Boken kan brukes som forberedelsesbok før gudstjenesten. Er det viktig å forberede seg før gudstjenestegang?

Jeg tror forberedelse er viktig. Forleden var jeg på en gudstjeneste der det lå bibler i kirkebenkene slik at menigheten selv kunne følge med på bibeltekstene når de ble lest, eller lese dem i forkant av gudstjenesten. Forberedelse øker nysgjerrigheten: Hva vil bli lagt vekt på i prekenen i forhold til hvordan man har lest og tenkt rundt bibelteksten selv?

5. Hvem har du tenkt på og sett for deg som leser?

Primært har jeg tenkt boken som bibelsk idealstoff for predikanter. Samtidig er det en bok det går an å bruke i bibelgrupper og lignende sammenhenger.

6. Hvordan forbereder du deg selv før gudstjenestegang?

Jeg leser gjerne hva jeg selv har skrevet om den aktuelle teksten. Det blir som en form for egenkontroll: Hva skrev jeg – kan jeg stå for det? Og ville jeg sagt det samme i dag?


Mari Wirgenes

Mari Wirgenes

er diakon og prest. Hun er ansatt som sokneprest i Den norske kirke.


Mari Wirgenes

1. Du har gått gjennom alle gudstjenestetekstene til de tre tekstrekkene – hva har denne vandringen gitt deg?

Først og fremst mulighet for ettertanke og fordypning. Samtidig har det vært utfordrende, for i arbeidet med refleksjonsspørsmålene og meditasjonstekstene har vi vært nødt til å aktualisere teksten. Hva var budskapet den gang tekstene ble skrevet? Hvordan berører de oss nå? Det har vært spennende å gå inn i disse spørsmålene. I denne prosessen holder det ikke å tenke kun på leseren. Jeg har måttet smake på de samme spørsmålene selv.

2. Har du oppdaget noe som overrasket deg?

Det sterkeste for meg har kanskje vært å se hvordan de ulike måtene å arbeide med tekstene på har åpnet nye perspektiver. Vi jobbet faglig med tekstene, gikk inn i refleksjonsspørsmål og bønner, og formet poesi i dialog med bibeltekstene. Ikke minst arbeidet med poesien ga mange aha-opplevelser. Møtet mellom fagteologi og poesi berørte meg.

3. Hvordan har du jobbet med de ulike tekstene?

Boken har blitt til gjennom dialog ved vårt spisebord. Paul Erik (ektemann og medforfatter) og jeg har jobbet med tekstene hver for oss først. Så har vi satt oss sammen med hver vår pc og Bibel og samtalt oss frem til en boktekst. Meditasjonene fordelte vi og jobbet med hver for oss etter at prosateksten var på plass.

4. Fra søndag til søndag kan brukes som forberedelsesbok før gudstjenesten. Er det viktig å forberede seg til gudstjeneste?

Til gudstjenesten kan man selvsagt komme uten forberedelse, men våre bøker gir mulighet for å trenge dypere inn i søndagens bibeltekster og dermed få mer ut av gudstjenesten. Både bibelgruppedeltakere og prester har fortalt at de har glede av å bruke bøkene våre i sin gudstjenesteforberedelse.

5. Hvem har du tenkt på og sett for deg som leser?

Vi har ønsket å gjøre fagteologien tilgjengelig for lesere som ikke er teologer, for bibelgruppedeltakere, kirkegjengere og andre interesserte. Teologien er kledd i et allment språk. Men vi vet at også prester og predikanter har nytte av bøkene i sin forberedelse av forkynnelsen: her er lett tilgjengelig fagstoff, refleksjonsspørsmål og poesi.

6. Hvordan forbereder du deg selv før gudstjenestegang?

Jeg går i en bibelgruppe og har med meg samtalen derfra inn i gudstjenesten. Det er en spennende appetittvekker før søndagen. Den måten å forberede seg på er min favoritt.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO