Gå til innhold

11 Kort tid etter ga Jesus seg på vei til en by som heter Nain. Disiplene og en stor folkemengde dro sammen med ham.

Tom Arne Møllerbråten omgitt av sine elever på Sagavoll folkehøgskole der han er linjelærer innen tro og ledelse. (Foto: Olav Solvang)

Foto: Tom Arne Møllerbråten omgitt av sine elever på Sagavoll folkehøgskole der han er linjelærer innen tro og ledelse. (Foto: Olav Solvang)

Tro + tvil = sant!

11. januar 2016. Av: Eleni Maria Stene | Foto: Olav Solvang

Tom Arne Møllerbråten ville skrive «Den lille tvilsboken…» Boken ble til slutt ganske svær, men troen har han beholdt.

– Mange er ensomme, skjulte tvilere fordi de ikke har noe fellesskap å dele tvilen i, sier lektoren, som til daglig er lærer på Sagavoll Folkehøgskole og har møtt en rekke unge som både har sterk tro og utfordrende spørsmål.

– Hvis man er ærlig mot seg selv, tror jeg alle kjenner på tvil i blant. Derfor må vi alminneliggjøre det. Kanskje kan tvilen også være en sunn jakt på sannhet, undres Møllerbåten.

Noe av det han har savnet både på det personlige planet og som lærer, var en bok på norsk som faktisk belyser de ulike sidene ved å tvile, samtidig som man har en tro. Etter hvert ble det så mange spørsmål og tanker rundt troens vesen at han begynte å skrive selv. Nå har han debutert som forfatter i en alder av 47 år med boken Tro under tvil på Verbum.

Fire forfattere har inspirert ham på forskjellige måter, engelske C.S. Lewis, den amerikanske journalisten Philip Yancey og de to kjente, svenske forfatterne Magnus Malm og Peter Haldorf.

Mange tvilstriggere

Hvorfor blir noen sterkt troende og andre tvilere? Det er et vanskelig spørsmål, og forfatteren av Tro under tvil vil ikke gi oss noen fasitsvar, men ser at noen temaer går igjen blant dem som tviler. Han kaller det «tvilstriggere».

– En typisk tvilstrigger er det ondes problem. Hvorfor finnes ondskap i verden? - Det er umulig å svare på. En annen trigger er at man skal føle Gud veldig sterkt, og folk begynner å tvile når de ikke føler det. En tredje, vanlig tvilstrigger er at vi har så høye forventninger til livet og hvordan det skal være. Hvis man er i et miljø, hvor tro og bønn skal være en slags garanti for at det ikke skjer vonde ting, takler man ikke hverdagene, understreker Møllerbråten.

Selve boken han har skrevet kan også oppleves som en tvilstrigger fordi den problematiserer temaer som en del troende bevisst eller ubevisst omgir seg med. Forfatteren selv mener at det må vi som lesere tåle.

– Jeg har en grunnleggende tro på at alt om er sant, tåler å granskes og tåler spørsmål som er vanskelige, sier han.

Sunne og vonde følelser

Forfatteren mener det finnes flere typer tvil - fra sunn tvil til den mer vonde og vanskelige tvilen. Den sunne tvilen gjør at man søker det som er sant og kanskje lærer noe nytt både om seg selv og troen. Den vonde tvilen er ofte skjult, kan skape utrygghet, ensomhet og troskriser.

Det er flere måter å møte tvilen på, tror forfatteren.

– Slipp tvilen fram, undersøk hva som er i den. Kanskje trenger den intellektuelle svar. Andre ganger er det behov for sjelesorg. Det å snakke med noen som kan lytte og forstå deg hjelper, for tvil har ofte psykologiske årsaker, poengterer Møllerbråten.

– Det finnes dem som aldri tviler - hva tenker forfatteren om dem?

– Jeg må innrømme at jeg tidligere tenkte at mennesker som aldri tviler, neppe kan ha tenkt godt nok gjennom troen sin …

Få bort et tabu

– En amerikansk undersøkelse viser at ikke uttalt tvil lett fører til at mennesker melder seg ut av kristne felleskap. Ved å slippe tvilen til, får vi et ærligere forhold til hverandre og til Gud, og Gud setter stor pris på ærlighet, tror Møllerbråten, som flere ganger har erfart at kritiske spørsmål og tvil er tabubelagt i kristne miljøer.

– Senest for et par dager siden fortalte en eldre kvinne meg at i det kristne felleskapet hun vokste opp var tvilen demonisert. Slike uttrykk er ikke bra, sier Tom Arne og fortsetter: – Vi må få bort det tabubelagte ved å tvile. Det er sunt å la tvilen få slippe til i kristne felleskap. Så trenger vi flere møteplasser der vi kan snakke om dette.

Festbrems på trosfesten …

Selv kaller Møllerbråten seg en skeptiker. Innimellom har han også følt på tungsinn og depresjon. Ikke så rart at August Rodins kjente skulptur «Tenkeren» er på forsiden av boken hans.

Forfatteren har også spurt seg selv om han gjør troen vanskeligere enn den er. Kanskje han av noen oppfattes som en «festbrems på trosfesten», men det han søker er det som er sant, både i troen og i livet. Blant ungdommene han jobber med på folkehøgskolen til daglig er det viktig å være ekte og å tåle så vel kritiske spørsmål som ungdommens skråsikkerhet.

– På vår folkehøgskole er de fleste elevene kristne. Mange kommer fra sterke, kristne ungdomsmiljøer med mye fokus på tro og lovsang, men det noen mangler er rom for annerledesheten, tvilen og klagen. Kanskje de faktisk trenger å synge ut sin tvil og usikkerhet, synge klagesanger i stedet for lovsanger?

Bok for unge voksne og ledere

Bokdebutanten håper at boken han har skrevet kan være til hjelp både for unge voksne og for ungdomsledere, lærere og prester som baler med troen og tvilens store og små spørsmål.

På lanseringen av boken opplevde han en fullsatt sal på Litteraturhuset i Oslo.

– Det føltes ganske sterkt - ja, mer som en fest. En rekke tidligere elever og nåtidige elever hadde møtt opp, samt familie, venner og helt ukjente, og bøkene ble revet bort etterpå. Det gjør godt å se at temaet oppleves relevant for så vel unge som gamle, synes Tom Arne.

– Her om dagen ble det nesten «halleluja-stemning» på bedehuset når jeg snakket om tvil, det var jo litt morsomt, avslutter Tom Arne Møllerbråten, som nå har fått tro på skrivingen også …

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO