Gå til innhold

27 Dere er Kristi kropp, og hver av dere et lem på ham.

Lydfiler bokmål

Matteus-evangeliet
prodNr=9788242139542
status=
lager=859

Matteus er det første evangeliet i Det nye testamentet. Sammen med Markus og Lukas blir det regnet til de synoptiske evangeliene.

Hør utdrag   Spill

Pris:39,-
Forum-pris:39,-
Markus-evangeliet
prodNr=9788242139559
status=
lager=869

Markus er ett av de synoptiske evangeliene og blir ofte regnet som det eldste evangeliet i Det nye testamentet, trolig skrevet allerede i år 70 e. Kr.

Hør utdrag   Spill

Pris:39,-
Forum-pris:39,-
Lukas-evangeliet
prodNr=9788242139566
status=
lager=887

Lukasevangeliet er det tredje av de synoptiske evangeliene. Det har samme forfatter som Apostlenes gjerninger. Sammen framstår disse to skriftene som et verk i ...

Hør utdrag   Spill

Pris:39,-
Forum-pris:39,-
Johannes-evangeliet
prodNr=9788242139573
status=
lager=848

Johannesevangeliet ble til noe senere enn de andre evangeliene og blir som oftest datert til ca. 90-95 e. Kr.

Hør utdrag   Spill

Pris:39,-
Forum-pris:39,-
Apostlenes gjerninger
prodNr=9788242139412
status=
lager=872

Apostlenes gjerninger har samme forfatter og mottaker som Lukasevangeliet, og ble trolig skrevet ca. år 75-90, det vil si bare to tiår etter de siste begivenhet...

Hør utdrag   Spill

Pris:39,-
Forum-pris:39,-
Paulus: Romarbrevet
prodNr=9788242139429
status=
lager=893

Paulus skrev Romerbrevet under et tre måneder langt opphold i Korint i forbindelse med sin tredje misjonsreise.

Hør utdrag   Spill

Pris:39,-
Forum-pris:39,-
Paulus: Første Korinterbrev
prodNr=9788242139436
status=
lager=930

Paulus grunnla menigheten i Korint på sin andre store misjonsreise. Etter at Paulus forlot Korint oppsto det en rekke problemer i menigheten.

Hør utdrag   Spill

Pris:29,-
Forum-pris:29,-
Paulus: Andre Korinterbrev
prodNr=9788242139443
status=
lager=938

Andre Korinterbrev er skrevet om lag ett år etter Første Korinterbrev, ca. i år 55. Paulus skrev brevet mot slutten av sin tredje misjonsreise.

Hør utdrag   Spill

Pris:29,-
Forum-pris:29,-
Paulus: Brevene til Galaterne og Efeserne
prodNr=9788242139450
status=
lager=914

Galaterbrevet er trolig et av Paulus' tidligste brev. Det er skrevet mellom år 50 og 55 e. Kr. Efeserbrevet skiller seg fra de andre paulusbrevene og har et mer...

Hør utdrag   Spill

Pris:29,-
Forum-pris:29,-
Paulus: Brevene til Filipperne og Kolosserne
prodNr=9788242139467
status=
lager=935

Brevene til filipperne og kolosserne er begge skrevet mens Paulus sitter i fengsel. Det gjorde han flere ganger i livet, men begge brevene har tradisjonelt blit...

Hør utdrag   Spill

Pris:29,-
Forum-pris:29,-