Gå til innhold

10 Men du, hvorfor dømmer du din bror, eller hvorfor ser du ned på din bror? Vi skal alle fram for Guds domstol,

Lydfiler nynorsk

Matteus-evangeliet
prodNr=9788242139382
status=
lager=979

Matteus er det første evangeliet i Det nye testamentet. Saman med Markus og Lukas blir det rekna til dei synoptiske evangelia.

Hør utdrag   Spill

Pris:39,-
Forum-pris:39,-
Markus-evangeliet
prodNr=9788242139375
status=
lager=966

Markus er eitt av dei synoptiske evangelia og ifølgje dei fleste også det eldste evangeliet i Det nye testamentet, truleg skrive allereie i år 70 e. Kr.

Hør utdrag   Spill

Pris:39,-
Forum-pris:39,-
Lukas-evangeliet
prodNr=9788242139399
status=
lager=977

Lukasevangeliet er det tredje av dei synoptiske evangelia. Det har same forfattar som Apostelgjerningane. Saman framstår desse to skriftene som eit verk i to bi...

Hør utdrag   Spill

Pris:39,-
Forum-pris:39,-
Johannes-evangeliet
prodNr=9788242139405
status=
lager=969

Johannesevangeliet blei til noko seinare enn dei andre evangelia og blir som oftast datert til ca. 90-95 e. Kr.

Hør utdrag   Spill

Pris:39,-
Forum-pris:39,-
Apostelgjerningane
prodNr=9788242139580
status=
lager=976

Apostelgjerningane har same forfattar og mottakar som Lukasevangeliet, og blei truleg skrive ca. år 75-90, det vil seie berre to tiår etter dei siste hendingane...

Hør utdrag   Spill

Pris:39,-
Forum-pris:39,-
Paulus: Romarbrevet
prodNr=9788242139597
status=
lager=983

Paulus skreiv Romarbrevet under eit tre månader langt opphald i Korint i samband med den tredje misjonsreisa.

Hør utdrag   Spill

Pris:39,-
Forum-pris:39,-
Paulus: Første Korintarbrev
prodNr=9788242139603
status=
lager=988

Paulus grunnla kyrkjelyden i Korint på den andre store misjonsreisa si. Etter at Paulus forlot Korint, oppsto det ei rekkje problem i kyrkjelyden.

Hør utdrag   Spill

Pris:29,-
Forum-pris:29,-
Paulus: Andre Korintarbrev
prodNr=9788242139610
status=
lager=994

Andre Korintarbrev er skrive om lag eitt år etter Første Korintarbrev, ca. i år 55. Paulus skreiv brevet på slutten av den tredje misjonsreisa si.

Hør utdrag   Spill

Pris:29,-
Forum-pris:29,-
Paulus: Breva til Galatarane og Efesarane
prodNr=9788242139627
status=
lager=985

Galatarbrevet er truleg eitt av Paulus' tidlegaste brev. Det er skrive mellom år 50 og 55 e. Kr. Efesarbrevet skil seg derimot frå dei andre paulusbreva og har ...

Hør utdrag   Spill

Pris:29,-
Forum-pris:29,-
Paulus: Breva til Filipparane og Kolossarane
prodNr=9788242139634
status=
lager=992

Breva til filipparane og kolossarane er begge skrivne medan Paulus sit i fengsel. Det gjorde han fleire gonger i livet, men tradisjonelt har begge breva vore kn...

Hør utdrag   Spill

Pris:29,-
Forum-pris:29,-