Gå til innhold

1 
Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er mørkt, kommer Maria Magdalena til graven. Da ser hun at steinen foran graven er tatt bort.

9788254107683
prodNr=9788254108499
status=
lager=1274

Bibelen Ei vandring gjennom den store forteljinga

Ei vandring gjennom den store forteljinga

Ein bibel for 11-åringane, veleigna til bruk både i kyrkje og skule. No med bibelomsetjinga frå 2011.

Pris:

198,-

Forum-pris:

173,-

Mer enn 200 på lager.
ISBN9788254108499
Utgivelseår2012

Beskrivelse

Boka inneheld eit breitt utval av bibeltekstar i ulike sjangrar både frå Det gamle og Det nye testamentet, men hovudvekta ligg på forteljingsstoffet. Bibeltekstane er illustrerte med moderne, fargerike teikningar som er laga spesielt for denne boka og skapar merksemd og interesse om viktige delar av teksten.

I tilknytning til teksten er det sett inn farga tekstboksar om viktige personar og hendingar. Slik blir hovudlinene i bibelhistoria tydelege for lesaren.

Boka byggjer opp under formidlinga i Bibelselskapets kursopplegg "Vandring gjennom Bibelen for barn" for 5. klasse. Ho er tilpassa læreplanen for RLE-faget i skulen og inneheld alle tekstane i Planen for trusopplæring i Den norske kyrkja.

Detaljer

ISBN9788254108499
Språk: Norsk - nynorsk
Format220x220 mm
Vekt1,1 kg.
Antall sider348
InnbindingInnbundet

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO