Gå til innhold

5 Nå går jeg til ham som har sendt meg, men ingen av dere spør: ‘Hvor går du?’

9788254107577
prodNr=9788254107577
status=
lager=519

Min biletbibel (nynorsk)

Ein barnebibel for aldersgruppa 2 - 8 år med varme og fargerike illustrasjonar.

Pris:

285,-

Forum-pris:

249,-

Mer enn 200 på lager.
ISBN9788254107577
Språk: Norsk - nynorsk
InnbindingInnbundet

Beskrivelse

9788254107560.1 Min biletbibel er ei stor bildebok med bibelforteljingar. Historiene er fortalde i eit enkelt språk som er lett for barna å forstå, og som egnar seg godt for høgtlesing. Etter kvart kan borna også lese forteljingane sjølve.

Dei varme og fargerike illustrasjonane er fulle av detaljar som borna straks legg merke til. Menneska er uttrykksfullt framstilte og syner tydeleg oppriktige kjensler som ømheit, mot, frykt og undring. Kombinasjonen av tekst og illustrasjonar stimulerer barnet og den vaksne som les, til å snakke saman om forteljinga.

Frå Det gamle testamentet finn du dei kjende forteljingane om Noah, Abraham og Daniel, men også mindre kjende historier som byggjinga av Jerusalems murer under leiing av Nehemja. Forteljingane frå Det nye testamentet handlar framfor alt om Jesu liv. Andre historier er også teke med, mellom anna om Paulus' reiser og om Johannes' openberring.

For dei vaksne finnast det bak i boka eit historisk oversyn og ei liste over bibelske omgrep.

Min biletbibel er laga med tanke på born i alderen 2 til 8 år. Tekstane er skrive i eit samarbeid mellom seks erfarne barnebokforfattarar som attfortel bibelforteljingane i stutte trekk så tett opp til bibelteksten som mogleg.

Boka er illustrert av Marijke ten Cate, ein nederlandsk illustratør som har laga ei rekkje kjende biletbøker. Teksten er omsett til norsk av Bodil Engen.

Detaljer

ISBN9788254107577
Språk: Norsk - nynorsk
Format22,5 x 25 cm
Vekt1 kg.
InnbindingInnbundet
Aldersgruppe2-8 år

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO